Kariéra

Lekár na plný úväzok

Termín nástupu: dohodou
Požadované vzdelanie: ukončené vysokoškolské II. stupňa v odbore: všeobecné lekárstvo
Špecializácia (atestácia) v odbore /jedna z uvedených/:  
1. Špecializácia v odbore  vnútorné lekárstvo
2. Špecializácia v odbore  reumatológia
3. Bez špecializácie,  ale s ukončeným spoločným internistickým kmeňom a  zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia.

Vítané
:
Jazykové znalosti:
AJ  alebo NJ – na úrovni komunikácie

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. vo svojomživotopise alebo v žiadosti, uveďte svoj súhlas so spracovaním Vašichosobných údajov organizáciou NÚRCH v nasledovnom znení:
„Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla NÚRCH dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami NÚRCH. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú, pričom si vyhradzujem právo tento súhlas odvolať.“

Adresa organizácie: NÚRCH Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Ing.Zuzana Demmerová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 104

Kuchár

Druh pracovného úväzku: plný úväzok
Termín nástupu: ihneď
Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelaniekuchár

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. vo svojomživotopise alebo v žiadosti, uveďte svoj súhlas so spracovaním Vašichosobných údajov organizáciou NÚRCH v nasledovnom znení: 
„Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla NÚRCH dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami NÚRCH. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú, pričom si vyhradzujem právo tento súhlas odvolať.“


Adresa organizácie: NÚRCH Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Ing.Zuzana Demmerová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 104

Pomocník v kuchyni

Druh pracovného úväzku: plný úväzok
Termín nástupu: ihneď

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. vo svojomživotopise alebo v žiadosti, uveďte svoj súhlas so spracovaním Vašichosobných údajov organizáciou NÚRCH v nasledovnom znení: 
„Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla NÚRCH dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami NÚRCH. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú, pričom si vyhradzujem právo tento súhlas odvolať.“


Adresa organizácie: NÚRCH Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Ing.Zuzana Demmerová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 104