Voľné pracovné miesta

Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále

Miesto práce: Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Termín nástupu: ihneď, dohodou
Druh pracovného úväzku: celý úväzok, jednozmenná prevádzka JZS
Požiadavky na zamestnanca:Kvalifikačné predpoklady:
Odborné vzdelanie:
- Vysokoškolské vzdelanie II. alebo I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo
- Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zdravotná sestra/všeobecná sestra
- Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná operačná sestra
Špecializácia:
Špecializačný odbor inštrumentovanie v operačnej sále
Odborná prax: 5 rokov v špecializovanom odbore
Charakteristika: Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále vykonáva špecializované pracovné činnosti na operačných sálach a inštrumentuje pri chirurgických riešeniach ochorení v jednotlivých chirurgických odboroch.
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- flexibilita, ochota, ústretovosť, komunikatívnosť, empatické vystupovanie,
- pracovné nasadenie, záujem o odborný a osobnostný rast

Adresa organizácie: NÚRCH Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Ing.Zuzana Demmerová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 103 

Ak Vás táto pozícia zaujala a spĺňate uvedené kvalifikačné predpoklady, zašlite nám svoj štruktúrovaný životopis spolu s motivačným listom a žiadosťou o danú pozíciu na uvedenú e-mailovú adresu.

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. vo svojom životopise alebo v žiadosti, uveďte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov organizáciou NÚRCH v nasledovnom znení:
„Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla NÚRCH dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami NÚRCH. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú, pričom si vyhradzujem právo tento súhlas odvolať.“

Lekár na plný úväzok

Termín nástupu: dohodou
Požadované vzdelanie: ukončené vysokoškolské II. stupňa v odbore: všeobecné lekárstvo
Špecializácia (atestácia) v odbore /jedna z uvedených/:  
1. Špecializácia v odbore  vnútorné lekárstvo
2. Špecializácia v odbore  reumatológia
3. Bez špecializácie,  ale s ukončeným spoločným internistickým kmeňom a  zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia.

Vítané
:
Jazykové znalosti:
AJ  alebo NJ – na úrovni komunikácie


Adresa organizácie: NÚRCH Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Ing.Zuzana Demmerová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 103 

Kuchár

Druh pracovného úväzku: plný úväzok
Termín nástupu: ihneď
Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelaniekuchár

Adresa organizácie: NÚRCH Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Ing.Zuzana Demmerová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 103

Pomocník v kuchyni

Druh pracovného úväzku: plný úväzok
Termín nástupu: ihneď
 
Adresa organizácie: NÚRCH Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Ing.Zuzana Demmerová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 103