Novinky

Výsledky štúdie SONIA2

Výsledky štúdie SONIA2


S potešením si dovoľujeme oznámiť, že všetky údaje z klinického skúšania SONIA 2 boli už analyzované a boli pozorované veľmi pozitívne trendy. Na základe toho firma SOBI (Swedish Orphan Biovitrum) oznámila, že podá na Európsku agentúru pre lieky (EMA) žiadosť o udelenie povolenia na uvedenie lieku na trh. Ak bude žiadosť úspešná, nitizinón sa stane schválenou liečbou alkaptonúrie a bude tak k dispozícii pre všetkých pacientov s v Európe.

Čítať viac...

Clinical and Research Excellence Awards 2019

Clinical and Research Excellence Awards 2019

Konzorcium DevelopAKUre, ktorého členom je aj náš ústav, je finalistom prestížnej ceny 2019 Clinical and Research Excellence Awards  Link to awards events 

Čítať viac...

DVD uľahčí cvičenie reumatickým pacientom

DVD uľahčí cvičenie reumatickým pacientom

V Piešťanoch, v hoteli Máj sa uskutočnil tradičný rekondično-integračný pobyt členov Ligy proti reumatizmu - Sekcie mladých reumatikov. Súčasťou tohtoročného pobytu bolo v pondelok 12. júla aj uvedenie do života dvoch DVD s cvičebnými zostavami pre deti aj dospelých. Dve DVD slávnostne uviedla do života bývalá vedúca rehabilitačného oddelenia NÚRCH - Helena Haringová. Čítať viac...

Objednávanie na ambulantné vyšetrenie do Národného ústavu reumatických chorôb

Objednávanie na ambulantné vyšetrenie do Národného ústavu reumatických chorôb

Reumatologické ambulancie pri NÚRCH slúžia  predovšetkým ako konziliárne centrum pre reumatológov z celého Slovenska. Vzhľadom na nutnosť zabezpečenia dostatočného priestoru na konziliárne vyšetrenia pacientov od reumatológov, žiadame o vyplnenie žiadosti na ambulantné vyšetrenie do NÚRCH. Čítať viac...

Ďalší úspech NÚRCH pri získavaní nenávratného príspevku z EÚ

Ďalší úspech NÚRCH pri získavaní nenávratného príspevku z EÚ

Pre potreby plnenia prebiehajúcich výskumných projektov vrátane projektov 7.RP EÚ a Horizont 2020 ako aj budúcich výskumných projektov bol získaný v rámci Operačného programu výskum a vývoj nenávratný finančný príspevok na zlepšenie prístrojovej infraštruktúry NÚRCH. Čítať viac...

25 rokov Ligy proti reumatizmu na Slovensku

25 rokov Ligy proti reumatizmu na Slovensku

LPRe SR si v roku 2015 pripomína už 25. výročie svojho založenia. Pri tej výnimočnej príležitostisme pripravili zborník „25 rokov Ligy proti reumatizmu na Slovensku“. Čítať viac...