Liečebné metódy

Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch prináša Vám, našim pacientom novú liečebnú metódu proti bolesti kĺbov spôsobené degeneráciou chrupky – artrózou alebo pri iných svalových a šľachových poškodeniach.

Liečebná metóda je založená na princípe potlačenia zápalu a regenerácii zničenej chrupky, šľachy, svalov. Aplikuje sa séria injekcii upraveného séra spracovaného z krvi odobranej zo žily, v ktorom sa vytvoria protilátky proti interleukínom , ktoré spôsobujú druhotný zápalový proces v kĺbe, svaloch a šľachách.
Takto upravené sérum sa podáva do poškodeného kĺbu alebo oblasti poškodenia zvyčajne v týždenných intervaloch, 6-7x v celej kúre.

Táto liečebná metóda sa volá Orthokin

Spracované a zatiaľ neaplikované sérum s vytvorenými protilátkami je uchovávané v zmrazenom stave za prísne stanovených a kontrolovaných podmienok , avšak maximálne počas 7 mesiacov ( ak nebola z nejakých príčin aplikovaná celá kúra), potom je nutné spracovať novú vzorku séra.

Táto liečebná metóda sa aplikuje u pacientov s nasledujúcimi diagnózami:

Defekty chrupaviek kĺbov ( artróza) I. – III. stupňa
Svalové a šľachové lézie: parciálne ruptúry šliach
- parciálne ruptúry manžety rotátorov
- parciálne ruptúry skrížených väzov kolena
- ruptúry svalovtendinózy (adduktorov, Achillovej šľachy, tenisový lakeť, jumpers knee)
Zlomeniny kostí - fisúry

Viac informácii o tejto liečbe a príprave pacienta pred liečbou a počas liečby nájdete v Informácii pre pacientov o liečbe Orthokinom, ktorá je uvedená nižšie, alebo telefonicky, eventuálne osobne v Centre pre liečbu osteoartrózy/ Ortopedickej ambulancii nášho ústavu.

Liečbu pripravuje a aplikuje každý piatok a pondelok na základe objednania certifikovaný tím pod vedením:

MUDr. Romana FANU (ortopéd) so svojim tímom sestier a laboratórnych pracovníkov – RNDr. Darina Kozáková, PhD. (spracovávanie séra)

Viac informácii získate denne po 13:00 hod. na tel. čísle:

Národný ústav reumatických chorôb - Centrum pre liečbu osteoartrózy
Nábrežie I. Krasku 4782/ 492112  Piešťany

Informácia pre pacientov o liečbe Orthokinom pre bolesti kĺbov pri artróze.

Príďte k nám za svojim zdravím!
Orthokin - Vaše telo Vás lieči!
Teší sa na Vás tím špecialistov na liečbu Orthokinom!

Vážená pacientka, vážený pacient,chceme Vám týmto poskytnúť informácie o liečbe bolestí kĺbov pri artróze Orthokinom. V dôsledku poškodenia chrupavky v kĺbe, dochádza k zápalovej reakcii sprevádzanej bolesťami. Liečba je zameraná na špecifické zníženie zápalu postihnutého kĺbu a jeho okolia.

V prvom kroku sa Vám väčším počtom striekačiek odoberie krv na celé ošetrenie. Vnútro striekačiek je uspôsobené tak, že určité bunky z krvi začnú tvoriť rôzne telu vlastné a protizápalové proteíny. Tento proteín je receptorový antagonista interleukínu 1 (IL-1Ra).

V našom laboratóriu sa tieto telu vlastné proteíny získavajú bez pridávania ďalších látok.

Takto vzniknutý roztok bielkovín (sérum) sa v druhom kroku vstrekuje do kĺbov. V osobitných prípadoch možno na urýchlenie účinku v prípade silných bolestí injikovať spolu s Orthokinom aj iné lieky (ako je napríklad kortizón alebo lokálne pôsobiace anestetiká). Kombinácia bielkovín má silné účinky pôsobiace protizápalovo a proti bolesti.

Z bezpečnostných dôvodov Vaša krv musí byť vyšetrená na prítomnosť HIV, hepatitídy a iných infekcií.

Účinnosť a tolerovanie liečby s Orthokinom je klinicky dokázaná, klinickými štúdiami je vedecky dokladovaná. Základy tejto biologickej metódy tvorí analýza svetovej literatúry, dlhoročný výskum, nezávislé klinické štúdie a doterajšie lekárske skúsenosti.

UPOZORNENIE!
Ako každá liečba, ani liečba Orthokinom nemusí byť u všetkých pacientov 100% účinná. Je tu možnosť individuálnej akceptácie liečby. O bližšie informácie požiadajte indikujúceho lekára.
Ako pri všetkých injekciách do kĺbov, pri podávanej liečbe sa môže vyskytnúť celková nevoľnosť, zvýšené riziko infekcií (lokálnych a systémových), poruchy vnímania alebo slabosť.
Keby sa u Vás takého symptómy vyskytli, ihneď kontaktujte prosím nás – Centrum pre liečbu osteoartrózy NÚRCH Piešťany (tel. viď vyššie), svojho všeobecného lekára alebo ktorékoľvek zdravotnícke zariadenie.

ÚHRADA LIEČBY:
Náklady na liečbu Orthokinom v Slovenskej republike neuhrádza žiadna zdravotná poisťovňa.
Za materiálové a vecné náklady, prípravu roztoku proteínov ( bielkovín) a nákladov spojených s lekárskymi výkonmi pri aplikácii liečiva celková cena liečebnej kúry tvorí 1100 €.

Celá liečebná kúra Orthokinom Vám bude účtovaná podľa platného Cenníka zdravotných výkonov za plnú úhradu NÚRCH Piešťany v deň odberu krvi zo žily za účelom spracovania séra na prípravu roztoku proteínov. Lekár zaháji odber krvi až po obdržaní Potvrdenia o úhrade vykonanej v Pokladni NÚRCH Piešťany.

Týmto vyjadrujem svoj slobodný súhlas s aplikáciou liečby preparátom Orthokin, súhlasím s výškou úhrady za celkovú kúru Orthokinom a potvrdzujem, že som obdržal 1 kópiu Informácie pre pacienta o tejto liečbe.

Pokyny pred odberom krvi

Upozornenie:
24 hodín pred odberom krvi nepite alkoholické nápoje, ale veľa vody (2-3 l)
normálne sa naraňajkujte

Krv sa Vám neodoberie, ak:
trpíte akútnymi infekčnými chorobami, horúčkou, hnačkou v posledných dňoch
ste dostali ochranné očkovanie počas posledných štyroch týždňov

Počas liečby
Upozornenie
V deň injekcie nechoďte plávať alebo do sauny
nevykonávajte zvlášť namáhavé činnosti
na dobu trvania liečby nie je potrebné vypísať si práceneschopnosť