Biomedicínsky výskum

NÚRCH Piešťany má dlhoročnú tradíciu v biomedicínskom výskume pri klinickom overovaní nových liečiv, hlavne inhibítorov TNF, ale aj druholíniových biologických liekov, ktoré navodzujú imunologickú homeostázou inými mechanizmami ako inhibíciou TNF u pacientov so závažnými zápalovými reumatickými ochoreniami, ako je Reumatoidná artritída, Ankylozujúca spondylartritída, Psoriatická artritída, Juvenilná idiopatická artritída a dna.

Každá klinická skúška podlieha vopred schváleniu Etickou komisiou NÚRCH  na základe zaslanej Žiadosti, predloženia požadovaných dokumentov a za úhradu podľa platného Cenníka Etickej komisie.

Pracovisko biomedicínskeho výskumu

Koordinované prof.MUDr.Ivanom Rybárom, PhD, Doc. MUDr. Richardom Imrichom, DrSc a manažérkou Mgr. Luciou Chalásovou.