Komisia pre liečbu rezistentných foriem reumatických ochorení

Členovia komisie pre liečbu rezistentných foriem zápalových reumatických chorôb.

Predseda:
Doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.

Podpredseda:
MUDr. Pavol Masaryk, CSc.

Tajomník:
Mgr. Katarína Barančíková

Členovia:
MUDr. Dagmar Mičeková, PhD.
MUDr. Martin Žlnay, PhD.
MUDr. Helena Košková, PhD.
MUDr. Helena Raffayová, PhD.
MUDr. Alexandra Letkovská, PhD.
MUDr. Alena Tuchyňová, PhD., MBA 
MUDr. Marián Kovalančík, PhD.

Etická komisia