Slovenská reumatologická spoločnosť

Kalendár odborných podujatí organizovaných Slovenskou reumatologickou spoločnosťou v roku 2017

17.3.2017
XIII. jarný reumatologický seminár, Spoločenské centrum SLK, a.s. Piešťany

1.12.2017
X. Siťajovo predvianočné reumatologické sympózium, hotel Magnólia, Piešťany