Slovenská reumatologická spoločnosť

Kalendár odborných podujatí organizovaných Slovenskou reumatologickou spoločnosťou v roku 2018

16. 3. 2018
XIV. Jarný reumatologický seminár, Spoločenské centrum SLK a.s., Piešťany

23. 11. 2018
XI. Siťajovo predvianočné reumatologické sympózium


HLAVNÉ TÉMY PODUJATIA: 
- Kardiovaskulárne komorbidity a reumatické ochorenia 
- Problematika hematologických komorbidít v reumatológii 
- Kazuistiky 
- Varia

Registrovať sa môžete cez stránku www.sitajovosympozium.tajpan.sk najneskôr do 16.11.2018. 
Vašu aktívnu účasť prosím tiež registrujte cez www.sitajovosympozium.tajpan.sk do 02.11.2018.

Registračný poplatok na podujatie ostáva nezmenený (25€/lekár člen SReS, 30 €/lekár nečlen SReS, 10 €/stredný zdravotný pracovník). 

name 1. informácia Sitajovo predvianocne sympozium
Súbor na stiahnutie
name Program - XI. Siťajovo predvianočné reumatologické sympózium
Súbor na stiahnutie

6. - 8. 12. 2018
12th Central European Congress of Rheumatology, Záhreb, Chorvátsko

Kalendár odborných podujatí organizovaných Slovenskou reumatologickou spoločnosťou v roku 2017

17.3.2017
XIII. jarný reumatologický seminár, Spoločenské centrum SLK, a.s. Piešťany

name 61.zjazd slovenských a českých reumatológov - PROGRAM
Súbor na stiahnutie

1.12.2017
X. Siťajovo predvianočné reumatologické sympózium, hotel Magnólia, Piešťany

name Pozvánka, Záväzná prihláška účastníka, Registračný formulár účastníka
Súbor na stiahnutie
name Program - X. Siťajovo predvianočné reumatologické sympózium
Súbor na stiahnutie