Slovenská reumatologická spoločnosť

Kalendár odborných podujatí organizovaných Slovenskou reumatologickou spoločnosťou v roku 2020


D ô l e ž i té: Termín konania (13. 3. 2020) z r u š e n ý

XVI. jarný reumatologický seminár a I. reumatologický ošetrovateľský deň, Spoločenské centrum SLK Piešťany a.s.

Vyhlásenie:

Výbor SReShlasovaním per rollam rozhodol  o zrušení konania "Jarného reumatologického seminára" plánovaného na deň 13.3.2020 a zároveň rozhodolo jeho náhradnom konaní v termíne máj 2020 (termín bude upresnený podľa aktuálnej epidemiologickej situácie).  
Uvedené rozhodnutie bolo urobené vzhľadom na  aktuálnu epidemiologickúsituáciu s výskytom koronavirusu COVID-19, ako aj vzhľadom k odporúčaniu ÚVZ: neorganizovať stretnutia s väčším počtom účastníkov.

Želmíra Macejová

prezident SReS,  

8.3.2020 Informácia zo zasadnutia Ústredného krízového štábu v súvislosti s COVID-19 Piatok, 06 Marec 2020 17:32. Dňa 06.03.2020 zasadal Ústredný krízový štáb v súvislosti s potvrdeným prípadom COVID-19 a prijal nasledovné:www.uvzsr.sk


1.10. - 3.10. 2020

64. zjazd českých a slovenských reumatológov,Olomouc.


3.12. - 5.12. 2020

Central European Congress of Rheumatology 2020, Bratislava  - Pozvánka

pozvánka pozvánka