Profil verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ: 
Národný ústav reumatických chorôb

Adresa: 
Piešťany, PSČ 921 12, Nábrežie I. Krasku 4782/4

Právna forma: 
Štátna príspevková organizácia

IČO: 
00165271

DIČ: 
2020530732

IČ pre DPH: 
SK2020530732

Kontaktná osoba:
Ing. Peter Bittara

Dňa 27. 2. 2014 Úrad pre verejné obstarávanie spustil do prevádzky elektronické úložisko. Verejný obstarávateľ – Národný ústav reumatických chorôb Piešťany je povinný podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Úrad pre verejné obstarávanie