Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:
Národný ústav reumatických chorôb
Adresa:Piešťany, PSČ 921 12, Nábrežie I. Krasku 4782/4
Právna forma:Štátna príspevková organizácia
IČO:00165271
DIČ: 2020530732
IČ pre DPH:nie sme platcami DPH
Štatutárny zástupca organizácie:Mgr. Michal Fajin, MBA
Kontaktná osoba:Ing. Peter Bittara
Telefón:033-7969112
E-mail:obstaravanie(at)nurch.sk
Internet:www.nurch.sk

 

Dňa 27. 2. 2014 Úrad pre verejné obstarávanie spustil do prevádzky elektronické úložisko. Verejný obstarávateľ – Národný ústav reumatických chorôb Piešťany je povinný podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/624

 

 

Zoznam zmlúv z verejného obstarávania

Zmluvy platné a účinné k 9. júli 2010:

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010:

Zmluvy zverejnené podľa uznesenia vlády SR číslo 603/2010

Zmluva o dodávke plynu: