Informácie sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. - objednávky a faktúry

Informácie sprístupnené podľa § 5b

Objednávky tovarov a služieb - január 2011

name 01 IV/1_2011 - Stravovacie poukážky
Dodávateľ - Vaša stravovacia
name 02 IV/1_2011 - Slepačie vajcia
Dodávateľ - Gono Marek
name 03 IV/1_2011 - Mliečne výrobky
Dodávateľ - Senická mliekáreň
name 04 IV/1_2011 - Inzerát pracovné miesta
Dodávateľ - Ecopress a.s.
name 05 III/1_2011 - Elektroinštalačný materiál
Dodávateľ - Tenet Piešťany
name 06 III/1_2011 - Revízia sterilizátorov
Dodávateľ - Chirosan Vrbové
name 07 IV/1_2011 - Tepelné nosiče
Dodávateľ - SAJO Piešťany
name 08 III/1_2011 - Servis a oprava vozidiel
Dodávateľ - Boďo Milan
name 09 IV/1_2011 - Mäsové výrobky
Dodávateľ - IB Mäso Božík
name 10 IV/1_2011 - Pekárenské výrobky
Dodávateľ - Veľkopek a.s.
name 11 III/1_2011 - Opravy kuch. spotrebičov
Dodávateľ - Holec Chtelnica
name 12 III/1_2011 - Opravy sterilizátorov
Dodávateľ - Chirosan Vrbové
name 13 III/1_2011 - Kontroly komínov
Dodávateľ - Kominárstvo Oršulák
name 14 III/1_2011 - Rozbory vody
Dodávateľ - SVP Piešťany
name 15 III/1_2011 - Oprava osvetlenia parkoviska
Dodávateľ - ELMIPA
name 16 IV/1_2011 - Konzultačné služby
Dodávateľ - Asseco Solutions. a.s.
name 17 IV/1_2011- Termo etikety
Dodávateľ - Antares Plus Bratislava
name 18 III/1_2011 - Oprava prístroja Endomed
Dodávateľ - SAJO Piešťany
name 19 III/1_2011 - Oprava čerpadiel
Dodávateľ - Servis čerpadiel Dedík
name 20 III/1_2011 - Oprava kamerového systému
Dodávateľ - Tarantulas Piešťany
name 21 III/1_2011 - Objednávka tlačených noriem
Dodávateľ - E-shop stn-online
name 22 III/1_2011 - Oprava pumpy Optima PT
Dodávateľ - Intravena s. r.o.
name 23 III/1_2011 - Kontrola účinnosti sterilizátorov
Dodávateľ - RÚVZ Trnava
name 24 IV/1_2011 - D-check SYS N
Dodávateľ - Medservis Svätý Jur
name 25 IV/1_2011- Objednávka priestorov
Dodávateľ - SLK a.s. Piešťany

Objednávky tovarov a služieb - február 2011

name 26 III/1_2011 - Oprava kotla PGV 65
Dodávateľ - ČKD DUKLA Žilina
name 27 III/1_2011 - Oprava mraziaceho boxu
Dodávateľ - Trigon s.r.o. Bratislava
name 29 IV/1_2011 - Bactec Plus
Dodávateľ - Bio B s.r.o. Bratislava
name 30 IV/1_2011 - NN2070S ihla žltá
Dodávateľ - Pharma Group a.s.
name 31 I/1_2011 - Odborný preklad textu
Dodávateľ - Melicháčová Alica
name 32 III/1_2011 - Oprava horáku kotla
Dodávateľ - Sepos Trenčín
name 33 III/1_2011 - Tlačivá
Dodávateľ - IGAZ Trenčín
name 34 IV/1_2011 - Kryosáčky
Dodávateľ - Perloza s.r.o. Lovosice
name 35 IV/1_2011 - Dodesept T
Dodávateľ - Pharma Group a.s.
name 36 III/1_2011 - Kontrola a oprava interkomu
Dodávateľ - Tarantulas s.r.o.
name 37 IV/1_2011 - Spiatočné letenky
Dodávateľ - SAS Piešťany
name 38 IV/1_2011 - HLA antiséra
Dodávateľ - JK TRADING s.r.o.
name 39 IV/1_2011 - Odborné prehliadky zariadení
Dodávateľ - Jozef KOIŠ Trenčín
name 28 I/1_2011 - Odborný preklad
Dodávateľ - Lek knižnica FN Trenčín

Objednávky tovarov a služieb - marec 2011

name 40 III/1_2011 - Oprava kotlov PGV 65
Dodávateľ - ČKD DUKLA Žilina
name 41 IV/1_2011 - Multifunkčné zariadenie HP
Dodávateľ - NAVIGA s.r.o.
name 42 III/1_2011 - Preloženie klimatizačnej jednotky
Dodávateľ - ASSA SR s.r.o.
name 44 III/1_2011 - Detektor CO SF 450
Dodácateľ -
name 43 IV/1_2011 - Set antisér na hydrogel
Dodávateľ - ECOMED Žilina
name 45 IV/1_2011 - Hrniec s pokrievkou
Dodávateľ - Levné nářadí s.r.o.
name 46 IV/1_2011 - EKG káble
Dodávateľ - HOSPIMED s.r.o.
name 47 III/1_2011 - Oprava umývačky
Dodávateľ - FÉNIX Vrbové
name 48 I/3_2011 - Odborný preklad
Dodávateľ - Melicháčová Alica
name 49 III/1_2011 - Oprava RTG zariadenia
Dodávateľ - Medixray Piešťany
name 50 III/1_2011 - Servis horákov kotlov
Dodávateľ - Sepos v.o.s.
name 51 III/1_2011 - Kontroly EPS zariadenia
Dodávateľ - Petrišin Pavol
name 52 III/1_2011 - Oprava čerpadiel
Dodávateľ - Servis čerpadiel
name 53 III/1_2011 - Zhotovenie signalizácie hladiny
Dodávateľ - Ďuriška Rastislav
name 54 III/1_2011 - Oprava sterilizátora
Dodávateľ - Bielik Ján Ostrov
name 55 IV/1_2011 - Dodávka masážnej emulzie
Dodávateľ - MOKI B. Bystrica
name 56 IV/1_2011 - Hydragel kit bielkoviny
Dodávateľ - ECOMED Žilina
name 57 IV/1_2011 - Maxi hydragel kit bielkoviny
Dodávateľ - ECOMED Žilina
name 58 IV/1_2011 - Antistatická obuv
Dodávateľ - EMPORIO CONSUL.
name 59 IV/1_2011 - Občerstvenie - reumatol. seminár
Dodávateľ - SLK Piešťany
name 60 III/1_2011 - Oprava poistných ventilov
Dodávateľ - JM KTN servis
name 61 IV/1_2011 - Dynabeads HLA
Dodávateľ - Invitrogen Life
name 62 IV/1_2011 - Žiarovka do mikroskopu
Dodávateľ - Carl Zeiss s.r.o.
name 63 IV/1_2011 - Redonové dreny
Dodávateľ - MEDICA s.r.o.
name 65 III/1_2011 - Prehliadky regulačnej stanice plynu
Dodávateľ - REGST

Objednávky tovarov a služieb - apríl 2011

name 64 IV/1_2011 - Kábel k vákuovej jednotke
Dodávateľ - SAJO Piešťany
name 66 IV/1_2011 - Combur 10 test
Dodávateľ - ROCHE Slovensko
name 67 IV/1_2011 - indikátor sterlizácie BAG
Dodávateľ - Lambda Life a.s.
name 68 IV/1_2011 - Dodesept T
Dodávateľ - Pharma Group a.s.
name 69 IV/1_2011 - Electrolux ERD 28310W
Dodávateľ - Andrea Shop
name 70 III/1_2011 - Výmena ventilu za vodomerom
Dodávateľ - TVS a.s.
name 71 III/1_2011 - Oprava elektroliečby
Dodávateľ - SAJO Piešťany
name 72 III/1_2011 - Prehliadka elektroinštalácie
Dodávateľ - Stolár Vladimír
name 73 IV/1_2011 - Skúmavky Sorwall
Dodávateľ - R-Diagnostics Sk
name 74 IV/1_2011 - HLA antiséra
Dodávateľ - JK TRADING s.r.o.
name 75 IV/1_2011 - Antiséra
Dodávateľ - Ústav imunológie UP
name 76 III/1_2011 - Monitorovanie RTG pracoviska
Dodávateľ - Ústav radiačnej ochrany s.r.o.
name 77 IV/1_2011 - Sekusept aktiv
Dodávateľ - ECOLAB s.r.o.
name 80 III/1_2011 - Zahraničný článok - reprint
Dodávateľ - CVTI SR

Objednávky tovarov a služieb - máj 2011

name 86 III/1_2011 - Zverejnenie inzerátu
Dodávateľ -

Objednávky tovarov a služieb - jún 2011

Objednávky tovarov a služieb - august 2011

name 122 IV/1_2011 - Náhradné diely labor. prístroja
Dodávateľ - ASSISTA s.r.o.

Objednávky tovarov a služieb - september 2011

name 142 III/1_2011 - Oprava teplovodného kotla
Dodávateľ - VASKO Prešov
name 137A IV/1_2011 - StaproGurmed
Dodávateľ - Stapro s.r.o.

Objednávky tovarov a služieb - október 2011

Objednávky tovarov a služieb - november 2011

Objednávky tovarov a služieb - december 2011

name 204 IV/1_2011 - Elektronický dochádzkový systém
Dodávateľ - VEMA s.r.o.

Faktúry za tovary a služby - január 2011

name 1110001 - Laboratórne reagencie
Dodávateľ - JK-Trading s.r.o.
name 1110002 - Stravné lístky
Dodávateľ - Vaša Slovensko s.r.o.
name 1110003 - D-check SYS
Dodávateľ - Medservis Svätý Jur
name 1110004 - Chirurgické rukavice
Dodávateľ - Vidra a spol. s.r.o.
name 1110005 - Pekárenské výrobky
Dodávateľ - Veľkopek a.s.
name 1110006 - Oprava vozidla
Dodávateľ - Autoopravovňa Boďo
name 1110007 - Potraviny
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110008 - Mliečne výrobky
Dodávateľ - Senická mliekáreň
name 1110009 - Tech. kontrola dieselagregátu
Dodávateľ - Elcentra Štiavnik
name 1110010 - Slepačie vajcia
Dodávateľ - Marek Gono
name 1110011 - Ovocie, zelenina
Dodávateľ - Križanová Ľubica Trnava
name 1110012 - Ovocie, zelenina
Dodávateľ - Križanová Ľubica Trnava
name 1110013 - Ovocie, zelenina
Dodávateľ - Križanová Ľubica Trnava
name 1110014 - Mäsové výrobky
Dodávateľ - IB Mäso Bozik
name 1110015 - Bujón hoväzdí
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110016 - Mliečne výrobky
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110017 - Telefónne služby
Dodávateľ - Slovak Telecom a.s.
name 1110018 - Prehliadka tech. zariadení
Dodávateľ - Gerula Julian Piešťany
name 1110019 - Revízia komínov
Dodávateľ - Kominárstvo Oršulák
name 1110020 - Oprava kuch. zariadenia
Dodávateľ - JAZ Servis OVZ
name 1110021 - Preddavky plyn
Dodávateľ - SPP Bratislava
name 1110022 - Ovocie, zelenina
Dodávateľ - Križanová Ľubica Trnava
name 1110023 - Potraviny
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110024 - Mliečne výrobky
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110025 - Potraviny
Dodávateľ - Ryba s.r.o. Bratislava
name 1110026 - Motorové palivo
Dodávateľ - Slovnaft a.s.
name 1110027 - Integračný indikátor TST
Dodávateľ - BMT s.r.o. Piešťany
name 1110028 - Ovocie
Dodávateľ - Križanová Ľubica Trnava
name 1110029 - Potraviny
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110030 - Potraviny
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110031 - Termo etikety
Dodávateľ - Antares Plus s.r.o.
name 1110032 - Ovocie, zelenina
Dodávateľ - Križanová Ľubica Trnava
name 1110033 - Pranie prádla
Dodávateľ - Worldcolour s.r.o.
name 1110034 - Zneškodnenie odpadu
Dodávateľ - PolyStar s.r.o. Šurany
name 1110035 - Oprava PS 625
Dodávateľ - Chirosan s.r.o. Vrbové
name 1110036 Inzerát - Zdravotnícke noviny
Dodávateľ - Ecopress a.s.
name 1110037 - Členský príspevok do ANS
Dodávateľ - ANS Martin
name 1110038 - Členský príspevok do ANS
Dodávateľ - ANS Martin
name 1110039 - Ovocie
Dodávateľ - Križanová Ľubica Trnava
name 1110040 - Oprava liečebného prístroja
Dodávateľ - Mišura - Sajo
name 1110041 - Elektoinštalačný materiál
Dodávateľ - TENET-PRAKTIK s.r.o.
name 1110042 - STN 05 0630:1993
Dodávateľ - SÚTN Bratislava
name 1110043 - Vyhodnotenie dozimetra
Dodávateľ - Slovenská metrológia n.o.
name 1110044 - Servis kamerového systému
Dodávateľ - Tarantulas s.r.o.
name 1110045 - Potraviny
Dodávateľ - Ryba s.r.o. Bratislava
name 1110046 - Potraviny
Dodávateľ - Ryba s.r.o. Bratislava
name 1110047 - Seminár k PAM26.00
Dodávateľ - VEMA Bratislava
name 1110048 - Pekárenské výrobky
Dodávateľ - Veľkopek a.s.
name 1110049 - Servis
Dodávateľ - Asseco Solutions a.s.
name 1110050 - Potraviny
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110051 - Potraviny
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110052 - Stravné lístky
Dodávateľ - Vaša Slovensko s.r.o.
name 1110053 - Mabthera inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110054 - Mabthera inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1210001 - Predplatné publikácií
Dodávateľ - Ajfa+Avis s.r.o. Žilina
name 1210002 - Záloha za inzerciu
Dodávateľ - Ecopress a.s.
name 1210003 - Záloha za časopis
Dodávateľ - Liečreh Gúth s.r.o.
name 1210004 - Úradné skúšky VTZ elektro
Dodávateľ - TSÚ Piešťany š.p.
name 1210005 - Záloha na Zdravotnícke noviny
Dodávateľ - Ecopress a.s.

Faktúry za tovary a služby - február 2011

name 1110055 - Mliečne výrobky
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110056 - Uradné skušky VTZ
Dodávateľ - TSÚ Piešťany š.p.
name 1110057 - OP a OS elektr. zariadení
Dodávateľ - MKService Piešťany
name 1110058 - Pranie prádla
Dodávateľ - Worldcolour s.r.o.
name 1110059 - Oprava kuch. zariadenia
Dodávateľ - JAZ Servis - OVZ
name 1110060 - Potraviny
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110061 - Mäso a výrobky
Dodávateľ - IB Mäso Božík
name 1110062 - Servis
Dodávateľ - Intravena s.r.o. Prešov
name 1110063 - Publikácie
Dodávateľ - AJFA+AVIS s.r.o.
name 1110064 - Výkon pr. zdravotnej služby
Dodávateľ - ENSARA s.r.o. Piešťany
name 1110065 - Predplatné zdravot. noviny
Dodávateľ - ECOPRESS a.s.
name 1110066 - Pekárenské výrobky
Dodávateľ - Veľkopek a.s.
name 1110067 Elektrická energia
Dodávateľ - ZSE Energia a.s.
name 1110068 - Oprava výťahu
Dodávateľ - ELVYT s.r.o. Trnava
name 1110069 - Servis výťahov
Dodávateľ - ELVYT s.r.o. Trnava
name 1110070 - Kontrolne cykly
Dodávateľ - SEKK s.r.o. Pardubice
name 1110071 - Mliečne výrobky
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110072 - Slepačie vajcia
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110073 - Ovocie, zelenina
Dodávateľ - Križanová Ľubica Trnava
name 1110074 - Potraviny
Dodávateľ - Ryba s.r.o. Bratislava
name 1110075 - Oprava tonometrov
Dodávateľ - Mediox s.r.o. H. Streda
name 1110076 - Nájomné oceľové fľaše
Dodávateľ - Messer Tatragas
name 1110077 - Očné vyšetrenia
Dodávateľ - NZZ - očná ambulancia
name 1110078 - Bactec Plus
Dodávateľ - BIOG Medicínska technika
name 1110079 - Skúmavky, ihly
Dodávateľ - PULImedical s.r.o.
name 1110080 - Potraviny
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110081 - Oprava RTG stola
Dodávateľ - MEDIXRAY s.r.o.
name 1110082 - Prenájom otvárača dozimetrov
Dodávateľ - Slovenská metrológia n.o.
name 1110083 - Zemný plyn
Dodávateľ - SPP a.s.
name 1110084 - Pranie prádla
Dodávateľ - Worldcolour s.r.o.
name 1110085 - Správa www servera
Dodávateľ - KIOS s.r.o. Piešťany
name 1110086 - Telefónne služby
Dodávateľ - Slovak Telekom a.s.
name 1110087 - Motorové palivo
Dodávateľ - Slovnaft a.s.
name 1110088 - Pranie pládla
Dodávateľ - Worldcolour s.r.o.
name 1110089 - Poštové služby
Dodávateľ - Slovenská pošta a.s.
name 1110090 - Udržovacie poplatky
Dodávateľ - Stapro s.r.o.
name 1110091 - Ovocie, zelenina
Dodávateľ - Križanová Ľubica Trnava
name 1110092 - Ovocie, zelenina
Dodávateľ - Križanová Ľubica Trnava
name 1110093 - Predplatné Slovenský lekár
Dodávateľ - Peter Finďo B. Bystrica
name 1110094 - Oprava kuch. zariadenia
Dodávateľ - JAZ Servis - OVZ
name 1110095 - NN-2070S Ihly žlté
Dodávateľ - Pharma Group a.s.
name 1110096 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110097 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110098 - Infúzne roztoky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110099 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110100 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110101 - Vodné, stočné
Dodávateľ - TVS a.s.
name 1110102 - Mliečne výrobky
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110103 - Pekárenské výrobky
Dodávateľ - Veľkopek a.s.
name 1110104 - Mliečne výrobky
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110105 - Mliečne výrobky
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110106 - Časopis Rehabilitácia
Dodávateľ - LIEČREH s.r.o.
name 1110107 - Odborný preklad
Dodávateľ - Melicháčová Alica
name 1110108 - Potraviny
Dodávateľ - Ryba s.r.o. Bratislava
name 1110109 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110110 - Infúzne roztoky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110111 - Mabthera Inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110112 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110113 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110114 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110115 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110116 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110117 - Zdravotnícky materiál
Dodávateľ - UNIDEX lekáreň s.r.o.
name 1110118 - Laborórne kity
Dodávateľ - DYNEX Servis s.r.o.
name 1110119 - Tlačivá
Dodávateľ - Jozef Igaz - Tlačivá
name 1110120 - Ovocie, zelenina
Dodávateľ - Križanová Ľubica Trnava
name 1110121 - Oprava horáku APH 05PZ
Dodávateľ - SEPOS v.o.s. Trenčín
name 1110122 - Potraviny
Dodávateľ - Ryba s.r.o. Bratislava
name 1110123 - Potraviny
Dodávateľ - Ryba s.r.o. Bratislava
name 1110124 - Pranie prádla
Dodávateľ - Worldcolour s.r.o.
name 1110125 - Laboratórny kit
Dodávateľ - CEEMED s.r.o.
name 1110126 - Laboratórny kit
Dodávateľ - CEEMED s.r.o.
name 1110127 - QFN-TB skúmavky
Dodávateľ - CEEMED s.r.o.
name 1110128 Laboratórne reagencie
Dodávateľ - MEDSERVIS
name 1110129 - Vyhodnotenie dozimetra
Dodávateľ - Slovenská metrológia n.o.
name 1110130 - Zemný plyn
Dodávateľ - SPP a.s.
name 1110131 - Laboratórne reagencie
Dodávateľ - Roche Slovensko s.r.o.
name 1110132 Laboratórne reagencie
Dodávateľ - Roche Slovensko s.r.o.
name 1110133 - Telefónne služby
Dodávateľ - Slovak Telekom a.s.
name 1110134 - Servis + Power Board
Dodávateľ - Intravena s.r.o. Prešov
name 1110135 - Ovocie, zelenina
Dodávateľ - Križanová Ľubica Trnava
name 1110136 - Ovocie
Dodávateľ - Križanová Ľubica Trnava
name 1110137 - Mäso a výrobky
Dodávateľ - IB Mäso Božík
name 1110138 - Dodespt
Dodávateľ - Pharma Group a.s.
name 1110139 - Pranie prádla
Dodávateľ - Worldcolour s.r.o.
name 1110140 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110141 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110142 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110143 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110144 - Servis vozidla
Dodávateľ - Autoopravovňa Boďo
name 1110145 - Oprava vonk. osvetlenia
Dodávateľ - ELMIPA s.r.o. Piešťany
name 1110146 - Potraviny
Dodávateľ - Ryba s.r.o. Bratislava
name 1110147 - Motorové palivo
Dodávateľ - Slovnaft a.s.
name 1110148 - Zdravotnícky materiál
Dodávateľ - UNIDEX lekáreň s.r.o.
name 1110149 - Povinné zmluvné poistenie
Dodávateľ - Alianz a.s.
name 1110150 - Odborný preklad
Dodávateľ - MUDr. Eduard Petrů
name 1110151 - Oprava čerpadiel
Dodávateľ - Ing. Jozef Dedík
name 1110152 - Potraviny
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110153 - Vajcia slepačie
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110154 - Mliečne výrobky
Dodávateľ - Mabonex Slovakia s.r.o.
name 1110155 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110156 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110157 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110158 - Prehliadka tlakových nádob
Dodávateľ - Chirosan s.r.o. Vrbové
name 1110159 - Oprava sterilizátora
Dodávateľ - Chirosan s.r.o. Vrbové
name 1210006 - Predplatné časopisu
Dodávateľ - Osveta s.r.o. Martin

Faktúry za tovary a služby - marec 2011

name 1110160 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110161 - OP a OS elektr. zariadení
Dodávateľ - MKService Piešťany
name 1110162 - Pranie prádla
Dodávateľ - WORLDCOLOUR s.r.o.
name 1110166 - Pekárenské výrobky
Dodávateľ - Veľkopek a.s.
name 1110170 - Očné konziliárne vyšetrenia
Dodávateľ - MUDr. Hlaváčová NZZ
name 1110173 - Mabthera inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110175 - D-check SYS N
Dodávateľ - MEDSERVIS Svätý Jur
name 1110179 - Výkon prac. zdravot. služby
Dodávateľ - ENSARA s.r.o.
name 1110180 - Prenájom otvárača dozimetrov
Dodávateľ - Slovenská metrológia
name 1110183 - Ovocie, zelenina
Dodávateľ - Ľubica Križanová OZ
name 1110185 - Vajcia slepačie
Dodávateľ - MABONEX s.r.o.
name 1110188 - Čierny čaj
Dodávateľ - MABONEX s.r.o.
name 1110196 - Reagencie
Dodávateľ - R-Diagnostics SK
name 1110201 - Multifunkčné zariadenie
Dodávateľ - NAVIGA s.r.o.
name 1110205 - Telefónne služby
Dodávateľ - Slovak Telecom a.s.
name 1110212 - Supervízna podpoda
Dodávateľ - Stapro s.r.o.
name 1110221 - Dodanie tovaru
Dodávateľ - Mišura - SAJO
name 1110228 - Mliečne výrobky
Dodávateľ - MABONEX s.r.o.
name 1110237 - Nájomné fľaše ocelové
Dodávateľ - Messer Tatragas
name 1110239 - Servis elektroniky
Dodávateľ - Tarantulas s.r.o.
name 1110261 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110269 - Motorové palivo
Dodávateľ - Slovnaft a.s.
name 1110281 - Hydragel Protein
Dodávateľ - ECOMED Žilina
name 1110282 - Účastnícky poplatok
Dodávateľ - PAM VEMA s.r.o.
name 1110286 - Pranie prádla
Dodávateľ - WORLDCOLOUR s.r.o.
name 1110287 - Vyhodnotenie dozimetrov
Dodávateľ - Slovenská metrológia
name 1110288 - Prehliadka horákov
Dodávateľ - SEPOS v.o.s.
name 1110289 - Maxi Hydragel
Dodávateľ - ECOMED Žilina
name 1110290 - Tonery do tlačiarní
Dodávateľ - Juriga s.r.o.

Faktúry za tovary a služby - apríl 2011

name 1110292 - Mäso a mäsové výrobky
Dodávateľ - IB Mäso Bozik
name 1110293 - Reagencie
Dodávateľ - R-Diagnostics SK
name 1110294 - Reagencie
Dodávateľ - R-Diagnostics SK
name 1110295 - RIVAL Herbal
Dodávateľ - MOKI B. Bystrica
name 1110296 - Pekárenské výrobky
Dodávateľ - Veľkopek a.s.
name 1110298 - Oprava sterilizátora
Dodávateľ - Bielik Ján Ostrov
name 1110299 - Dynabeads HLA
Dodávateľ - Life Technologies s.r.o.
name 1110300 - Nájom tlakových fliaš
Dodávateľ - Messer Tatragas s.r.o.
name 1110301 - Kontrola požiar. signalizácie
Dodávateľ - Servis EPS
name 1110302 - Krvné prípravky
Dodávateľ - NAW Piešťany n.o.
name 1110303 - Pracovná zdravot. služba
Dodávateľ - ENSARA s.r.o.
name 1110304 - Rozbor vody
Dodávateľ - SVP Piešťany š.p.
name 1110306 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110308 - Quantiferon-TB kit
Dodávateľ - CEEMED B. Bystrica
name 1110310 - Ovocie, zelenina
Dodávateľ - Ľubica Križanová OZ
name 1110314 - Pranie prádla
Dodávateľ - WORLDCOLOUR s.r.o.
name 1110317 - Mrazené potraviny
Dodávateľ - Ryba s.r.o. Bratislava
name 1110318 - Prenájom otvárača dozimetrov
Dodávateľ - Slovenská metrológia
name 1110321 - Telefónne služby
Dodávateľ - Slovak Telecom a.s.
name 1110322 - Lieky
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110333 - Oprava poistných ventilov
Dodávateľ - KTN-servis Žilina
name 1110334 - Udržiavací poplatok StaproLIS
Dodávateľ - Stapro s.r.o.
name 1110340 - Mliečne výrobky
Dodávateľ - MABONEX s.r.o.
name 1110341 - Pekárenské výrobky
Dodávateľ - Veľkopek a.s.
name 1110351 - Microshield Dodesept
Dodávateľ - Pharma Group a.s.
name 1110355 - Remicade inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110366 - Ovocie
Dodávateľ - Ľubica Križanová OZ
name 1110367 - Reagencie
Dodávateľ - R-Diagnostics SK
name 1110378 - Vyhodnotenie dozimetra
Dodávateľ - Slovenská metrológia
name 1110388 - Mliečne výrobky
Dodávateľ - MABONEX s.r.o.
name 1110410 - Pranie prádla
Dodávateľ - WORLDCOLOUR s.r.o.

Faktúry za tovary a služby - máj 2011

name 1110429 - Príslušenstvo analyzátora
Dodávateľ - Bio G s.r.o.
name 1110433 - Zdravotnícky materiál
Dodávateľ - UNIDEX Lekáreň
name 1110462 - Elektrická energia
Dodávateľ - ZSE Energia a.s.
name 1110475 - Mabthera inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110476 - Orencia 250mg
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110477 - Remicade inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110478 - Roactemra inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110481 - Dodávka plynu
Dodávateľ - SPP a.s.
name 1110487 - Reagencie
Dodávateľ - Roche Slovensko
name 1110520 - Flebogamma
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110524 - Dodávka plynu
Dodávateľ - SPP a.s.
name 1110528 Roactemra inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110542 - Remicade inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110559 - Mabthera inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110564 - Roactemra inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.

Faktúry za tovary a služby - jún 2011

name 1110580 - Orencia 250 mg
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110581 - Roactemra inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110582 - Remicade inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110583 - Mabthera inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110611 - Mabthera inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110665 - Mabthera inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110667 - Roactemra inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110668 - Remicade inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.

Faktúry za tovary a služby - júl 2011

name 1110702 - Elektrická energia
Dodávateľ - ZSE Energia a.s.
name 1110705 - Remicade inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110706 - Orencia 250mg
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110707 - Mabthera inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110708 - Roactemra inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110749 - Mabthera inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.

Faktúry za tovary a služby - august 2011

name 1110789 - Orencia 250 mg
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110790 - Remicade inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110792 - Roactemra inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110843 - Mabthera inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110869 - Roactemra inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110870 - Mabthera inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.

Faktúry za tovary a služby - september 2011

name 1110914 - Remicade inf
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110915 - Orencia 250mg
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110916 - Roactemra inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110944 - Prislušenstvo analyzátora
Dodávateľ - ASSISTA s.r.o
name 1110945 - Reagencie
Dodávateľ - ASSISTA s.r.o.
name 1110977 Elektrická energia
Dodávateľ - ZSE Energia a.s.
name 1110984 - Znalecký posudok
Dodávateľ - Žilinská univerzita
name 1110985 - Znalecký posudok
Dodávateľ - Žilinská univerzita
name 1110990 - Dodávka plynu
Dodávateľ - SPP a.s.
name 1110994 - Roactemra inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1110995 - Mabthera inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.

Faktúry za tovary a služby - október 2011

name 1111058 - Orencia 250mg
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1111059 - Remicade inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1111060 - Roactemra inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1111071 - Mabthera inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1111075 - Služby notára
Dodávateľ - JUDr. Jarmila Kováčová
name 1111086 - Oprava kotla PGV 65
Dodávateľ - VASKO Prešov
name 1111104 - Orencia 250mg
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1111106 - Roactemra inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1111108 - Mabthera inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1111112 - Dodávka plynu
Dodávateľ - SPP a.s.

Faktúry za tovary a služby - november 2011

name 1111161 - Mabthera inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1111162 - Remicade inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1111163 - Roactemra inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1111164 - Orencia 250mg
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1111196 - Dodávka plynu
Dodávateľ - SPP a.s.
name 1111220 - Dodávka plynu
Dodávateľ - SPP a.s.
name 1111223 - ELECTRA galv. prúdy
Dodávateľ - Chirana Progress s.r.o.
name 1111224 - Remicade inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1111245 - Mabthera inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.

Faktúry za tovary a služby - December 2011

name 1111265 - Anti-HLA Storage Tray
Dodávateľ - JK-TRADING s.r.o.
name 1111274 - Roactemra inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1111275 - Orencia 250mg
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1111276 - Mabthera inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1111277 - Remicade inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1111291 - Znalecký posudok
Dodávateľ - Žilinská univerzita
name 1111332 - Elektrická energia
Dodávateľ - ZSE Energia a.s.
name 1111333 - Laboratórne reagencie
Dodávateľ - Roche slovensko s.r.o.
name 1111369 - Dodávka plynu
Dodávateľ - SPP a.s
name 1111376 - Remicade inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1111377 - Orencia 250mg
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.
name 1111378 - Roactemra inf.
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.

Faktúry za tovary a služby - január 2012

name 1111395 - Dochádzkový systém
Dodávateľ - VEMA s.r.o.
name 1120012 - Orencia 250mg
Dodávateľ - VEROPHARM s.r.o.