Verejné obstarávanie 2017

Súhrnné správy:

name Súhrnná správa o zákazkách podľa §111 za 1.štvrťrok 2017
Súbor na stiahnutie
name Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 za 1.štvrťrok 2017
Súbor na stiahnutie
name Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 za 2.štvrťrok 2017
Súbor na stiahnutie
name Súhrnná správa o zákazkach podľa §109 a §110 za 2.štvrťrok 2017
Súbor na stiahnutie
name Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 za 3.štvrťrok 2017
Súbor na stiahnutie
name Súhrnná správa o zákazkach podľa §109 a §110 za 3.štvrťrok 2017
Súbor na stiahnutie
name Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 za 4.štvrťrok 2017
Súbor na stiahnutie
name Súhrnná správa o zákazkach podľa §109 a §110 za 4.štvrťrok 2017
Súbor na stiahnutie

Nadlimitná verejná súťaž : Lieky pre biologickú liečbu

name Súťažné podklady verejnej súťaže nadlimitnej - tovar (realizované elektronickou aukciou): Lieky pre biologickú liečbu 10-3-2017
Súbor na stiahnutie
name Predbežné oznámenie, 3304 - POT, Vestník č. 54/2017
Súbor na stiahnutie
name Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 3298 - MST, Vestník č. 54/2017
Súbor na stiahnutie
name Vysvetlenie súťažných podkladov nadlimitnej zákazky Lieky pre biologickú liečbu
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica z otvárania ponúk - pred elektronickou aukciou
Súbor na stiahnutie
name Ponuka - UNIPHARMA, a.s.
Súbor na stiahnutie
name Odôvodnenie nezrušenia VS po vyhodnotení ponúk
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Súbor na stiahnutie
name Správa o zákazke
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Poistenie na rok 2017

name Žiadanka pre VO s NH - Poistenie na rok 2017
Súbor na stiahnutie
name Poistenie zariadení, výkonov, vozidiel, činností NURCH na rok 2017
Súbor na stiahnutie
name Vyhodnotenie - Poistenie na rok 2017
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Rekonštrukcia podláh

name Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet obstarávania "Rekonštrukcia podláh"
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Rekonštrukcia podláh
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Spracovanie projektovej dokumentácie - Ústavná lekáreň

name Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet obstarávania "Projektová dokumentácia Ústavná lekáreň"
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - "Ústavná lekáreň"
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Podpora informačného systému NÚRCH

name Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet obstarávania - Podpora informačného systému NURCH
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Podpora informačného systému NURCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Technické a informačné vybavenie lekárne (lekárenský správcovský systém)

name Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet obstarávania - Technické a informačné vybavenie lekárne (lekárenský správcovský systém)
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Technické a informačné vybavenie lekárne (lekárenský správcovský systém)
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Ústavná lekáreň s výdajom pre verejnosť

name Výzva na predkladanie ponúk - Ústavná lekáreň s výdajom pre verejnosť
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení - Ústavná lekáreň s výdajom pre verejnosť
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Vzduchotechnické a elektroinštalačné práce

name Výzva na predkladanie ponúk - vzduchotechnické a elektroinštalačné práce
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení - vzduchotechnické a elektroinštalačné práce
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Zariadenie lekárne NÚRCH

name Výzva na predkladanie ponúk - Zariadenie lekárne NÚRCH
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Zariadenie lekárne NÚRCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Výmena výplní otvorov NÚRCH

name Výzva na predkladanie ponúk - Výmena výplní otvorov NÚRCH
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Výmena výplní otvorov NÚRCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne NÚRCH

name Výzva na predkladanie ponúk - Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne NÚRCH
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne NÚRCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Kompatibilné tonery

name Výzva na predkladanie ponúk - Kompatibilné tonery
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Kompatibilné tonery
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Zariadenie na úpravu vody

name Výzva na predkladanie ponúk - Zariadenie na úpravu vody
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Zariadenie na úpravu vody
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Vstup NÚRCH

name Výzva na predkladanie ponúk - Vstup NÚRCH
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Vstup NÚRCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Oprava balkónov NÚRCH

name Výzva na predkladanie ponúk - Oprava balkónov NÚRCH
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Oprava balkónov NÚRCH
Súbor na stiahnutie
name Zrušenie predmetu zákazky „Oprava balkónov“
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Výmena okenných konštrukcií NÚRCH

name Výzva na predkladanie ponúk - Výmena okenných konštrukcií NÚRCH
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Výmena okenných konštrukcií NÚRCH
Súbor na stiahnutie
name Zrušenie predmetu zákazky „Výmena okenných konštrukcií“
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Oprava strešnej krytiny NÚRCH

name Výzva na predkladanie ponúk - Oprava strešnej krytiny NÚRCH
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Oprava strešnej krytiny NÚRCH
Súbor na stiahnutie
name Zrušenie predmetu zákazky „Oprava strešnej krytiny“
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Oprava nadstrešných konštrukcií NÚRCH

name Výzva na predkladanie ponúk - Oprava nadstrešných konštrukcií NÚRCH
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Oprava nadstrešných konštrukcií NÚRCH
Súbor na stiahnutie
name Zrušenie predmetu zákazky „Oprava nadstrešných konštrukcií“
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Softvér na podporu DRG v SR

name Výzva na predkladanie ponúk - Softvér na podporu DRG v SR
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Softvér na podporu DRG v SR
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Pripojenie NIS MEDEA k elektronickému zdravotníctvu (eHealth,dnes eZdravie)

name Výzva na predkladanie ponúk - Pripojenie NIS Medea k eHealth
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Pripojenie NIS Medea k eHealth
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Príprava a dodanie stravy pre zamestnancov NURCH

name Výzva na predkladanie ponúk - Príprava a dodanie stravy pre zamestnancov NURCH
Súbor na stiahnutie
name Príloha 1 Príprava a dovoz stravy pre zamestn. NURCH ZsNH služby
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Príprava a dodanie stravy pre zamestnancov NURCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Komplexné poistenie“

name Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet obstarávania „Komplexné poistenie“
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Komplexné poistenie
Súbor na stiahnutie
name Zrušenie predmetu zákazky - Komplexné poistenie
Súbor na stiahnutie