Verejné obstarávanie 2018

Zákazka s nízkou hodnotou: Personálny audit NÚRCH 

name Výzva na predkladanie cenových ponúk - Personálny audit NURCH
Súbor na stiahnutie
name Vyhodnotenie ponúk - Personálny audit NURCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Zavedenie GDPR

name Žiadanka - Zavedenie GDPR
Súbor na stiahnutie
name Vyhodnotenie zákazky - Zavedenie GDPR
Súbor na stiahnutie

Vypracovanie projektovej dokumentácie - Oprava strechy NURCH

name Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Oprava strechy NURCH
Súbor na stiahnutie
name Vyhodnotenie zákazky - Projektová dokumentácia - Oprava strechy NURCH
Súbor na stiahnutnie

Zákazka s nízkou hodnotou: Hygienické potreby do dávkovačov TORK

name Výzva na predkladanie cenových ponúk - Hygienické potreby do dávkovačov TORK
Súbor na stiahnutie
name Vyhodnotenie zákazky - Hygienické potreby do dávkovačov TORK
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Dodanie kancelárskych potrieb

name Výzva na predkladanie cenových ponúk - Dodanie kancelárskych potrieb
Súbor na stiahnutie
name Vyhodnotenie zákazky - Dodanie kancelárskych potrieb
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Vypracovanie projektovej dokumentácie – Realizácia modernizácie technológie bazénu NURCH

name Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie – Realizácia modernizácie technológie bazénu NURCH
Súbor na stiahnutie
name Vyhodnotenie zákazky - Vypracovanie projektovej dokumentácie – Realizácia modernizácie technológie bazénu NURCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia izieb pacientov a rehabilitačného oddelenia

name Výzva na predkladanie cenových ponuk - Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia izieb pacientov a rehabilitačného oddelenia
Súbor na stiahnutie
name Vyhodnotenie zákazky - Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia izieb pacientov a rehabilitačného oddelenia
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Vypracovanie projektovej dokumentácie – Výmena okenných otvorov a dverí balkónov

name Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie – Výmena okenných otvorov a dverí balkónov
Súbor na stiahnutie
name Vyhodnotenie zákazky - Vypracovanie projektovej dokumentácie – Výmena okenných otvorov a dverí balkónov
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Umývačka laboratórneho skla

name Výzva na predkladanie cenových ponúk - Umývačka laboratórneho skla
Súbor na stiahnutie
name Vyhodnotenie zákazky - Umývačka laboratórneho skla
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Materiál na upratovanie a čistenie

name Výzva na predkladanie cenových ponúk - Materiál na upratovanie a čistenie
Súbor na stiahnutie
name Vyhodnotenie zákazky - Materiál na upratovanie a čistenie
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Podpora informačného systému NÚRCH

name Výzva na predkladanie cenových ponúk - Podpora informačného systému NÚRCH pre rok 2018-2019
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Podpora informačného systému NURCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Záhradný traktor

name Výzva na predkladanie cenových ponúk - Záhradný traktor
Súbor na stiahnutie
name Vyhodnotenie zákazky - Záhradný traktor
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Audit projektu DevelopAKUre 304985

name Výzva na predkladanie cenových ponúk - Audit projektu DevelopAKUre
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Audit projektu DevelopAKUre 304985
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne NÚRCH

name Výzva na predkladanie cenových ponúk - Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne NÚRCH
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne NURCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Oprava strešnej krytiny

name Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava strešnej krytiny
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Oprava strešnej krytiny
Súbor na stiahnutie

Zákazka: Stavebné úpravy V. poschodia NÚRCH

name Výzva na predkladanie ponuk -Stavebné úpravy V. poschodia NÚRCH
Súbor na stiahnutie
name Stavebné úpravy V.poschodia - výkaz výmer
Súbor na stiahnutie
name Zmluva o dielo - práce 5. poschodie
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Stavebné úpravy V. poschodia NURCH
Súbor na stiahnutie

Zázazka: Poradenské služby NÚRCH

name Výzva na predkladanie cenových ponúk - Poradenské služby NURCH
Súbor na stiahnutie
name Zápisnica o vyhodnotení ponuk: Poradenské služby NÚRCH
Súbor na stiahnutie
name Oznámenie o úspešnosti - Poradenské služby
Súbor na stiahnutie