Kariéra

Všetky naše neobsadené pozície sa nachádzajú nižšie na tejto stránke. V prípade, že máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu, pošlite nám Vašu žiadosť. K žiadosti môžete okrem životopisu pripojiť aj motivačný list, príslušné osvedčenia, referencie, v prípade, že ich máte.

Ak práve nie je otvorená žiadna pracovná pozícia, môžete nám poslať Vašu žiadosť na e-mailovú adresu personalne@nurch.sk. Na základe Vami vyjadreného Súhlasu so spracovaním osobných údajov budeme Vašu žiadosť evidovať 18 mesiacov. Ak sa počas tejto doby uvoľní vhodná pracovná pozícia, budeme Vás kontaktovať.

Vašu žiadosť o prijatie do zamestnania dôkladne preskúmame a posúdime. Pokiaľ bude Vaša odborná kvalifikácia a osobný profil vyhovovať požiadavkám niektorej z aktuálnych otvorených pozícií, budeme Vás kontaktovať. 


Do našej databázy žiadostí o zamestnanie môžeme zaradiť len žiadosti o miesto obsahujúce Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. a GDPR.  Bez tohto súhlasu nie je prevádzkovateľ Národný ústav reumatických chorôb Piešťany oprávnený žiadosť spracovať a musí byť skartovaná. Preto Vás chceme požiadať, v prípade, že ste tento súhlas neuviedli, aby ste si ho obratom doplnili. 

VZOR - Súhlas so spracovaním osobných údajov

Údaje o Poskytovateľovi osobných údajov (Meno, priezvisko): 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: osobneudaje@nurch.sk

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ - Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Nábrežie I. Krasku 4, 921 12 Piešťany, tel. 033/7969111

Prenos osobných údajov od prevádzkovateľa do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov u prevádzkovateľa: 18 mesiacov

Svojím podpisom na žiadosti dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre účel zavedenia mojej žiadosti o prijatie do zamestnania do databázy Prevádzkovateľa.Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva žiadateľa:

  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže žiadateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa.
  • žiadateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu,ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

 
Dátum: ................................
_______________________
Podpis Poskytovateľa

PONUKA PRACOVNÝCH MIEST

               ( Naša oficiálna emailová komunikácia je s koncovkou @nurch.sk  (nie napr.: @azet.sk, @gmail.com..)

Samostatný odborný referent vo verejnom obstarávaní

Miesto práce 
Piešťany
Druh pracovného pomeru 
plný úväzok
Termín nástupu 
ASAP
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- Organizuje a pripravuje verejné obstarávania, vrátane zadávania zákaziek na Elektronickom trhovisku.
- Vyhodnocuje splnenie podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní.
- Zabezpečuje schválenie a uzatvorenie zmluvy na obstaranie zákazky podľa výsledkov verejného obstarávania.
- Navrhuje postup verejného obstarávania jednotlivých zákaziek.
- Vypracováva podklady pre verejné obstarávanie na základe požiadaviek v zmysle platných právnych predpisov.
- Pripravuje žiadosti o súhlas so začatím procesu realizácie verejného obstarávania podľa príkazov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZSR) v elektronickej evidencie žiadostí (aplikácia EMA, EVO).
- Zabezpečuje zverejňovanie informácií v súlade s platnou legislatívou.
- Zodpovedá za sledovanie metodických usmernení a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie, interných predpisov MZ SR.
- Pripravuje plán verejného obstarávania organizácie na príslušný kalendárny rok podľa pokynov MZ SR.
- Vykonáva bežné administratívne činnosti týkajúce sa činnosti referátu (pošta, maily, telefonáty, porady...).
- Zabezpečuje a spracováva podkladové materiály z jednotlivých pracovísk, potrebné k výberu dodávateľa na tovary.
- Zabezpečuje proces na výber dodávateľa na základe spracovaného materiálu.
- Je povinný realizovať prieskumy trhu a zabezpečiť zverejňovanie v profile verejného obstarávateľa v zmysle platnej legislatívy, príkazov zriaďovateľa a interných smerníc NÚRCH.
- Vykonáva a vyhodnocuje proces výberu dodávateľa e-aukciou v súlade s pravidlami on-line výberových konaní.
- Je poverený konať ako poverená osoba Národného ústavu reumatických chorôb v prostredí Elektronického kontraktačného systému.
- Vyhodnocuje prieskum trhu v súlade s príslušnou smernicou NÚRCH - Odstupuje výber dodávateľa na príslušné pracovisko.
- Sleduje vývoj cien na trhu.
- Vedie elektronickú databázu požiadaviek z pracovísk.
- Vyhľadáva a vedie elektronickú databázu dodávateľov.
- Vedie elektronickú databázu vykonaných prieskumov trhu, elektronických aukcií a zákaziek - realizovaných cez Elektronický kontraktačný systém.
Mzda
1 445,36 EUR brutto
Zamestnanecké výhody, benefity
- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
- Prácu na zaujímavých a mnohokrát aj inovatívnych projektoch
- Časovú flexibilitu
- Ľudský a chápavý prístup
- Atmosféru, kde Vás práca bude baviť
- Príjemné a priateľské pracovné prostredie
- Možnosť neustále sa vzdelávať a odborne rásť
Informácie o výberovom konaní
Vašu žiadosť o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom s evidovaním a spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania zasielajte e-mailom na adresu - personalne@nurch.sk. Organizácia si vyhradzuje právo osloviť iba vybraných uchádzačov. Záujemcom vopred ďakujeme za prejavený záujem o pracovnú pozíciu.
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
- Vysokoškolské I. stupňa
- Vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
Ekonomické, technické
Jazykové znalosti
Anglický jazyk - Úplný začiatočník (A1)
Ostatné znalosti
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Vodičský preukaz
Skupina B
Počet rokov praxe
2
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- Vášeň pre nákup
- Chuť stále sa učiť nové veci
- Ambícia odborne rásť a napredovať
- Zameranie na detail a výsledok
- Schopnosť doťahovať veci do konca
- Skúsenosti s verejným obstarávaním
- Znalosť zákona o verejnom obstarávaní
- Zručnosti s prácou na PC (Word, Excel)
- Dobré komunikačné a organizačné zručnosti
Adresa organizácie
NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba
Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk

Samostatný odborný referent

Miesto práce 
Piešťany
Druh pracovného pomeru 
plný úväzok
Termín nástupu 
ASAP
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Presná náplň práce bude závisieť od Vašich skúseností. Pokiaľ máte menej skúseností s verejným obstarávaním alebo projektovým manažmentom, zo začiatku nám pomôžete s administratívnymi úlohami a postupne Vás naučíme, ako zvládnuť proces verejného obstarávania alebo projektového manažovania komplexne a samostatne.
- Príprava podkladov podľa zadania, bežná administratívna agenda.
Ak ste už skúsený a samostatný nákupca, zapojíme Vás do našich projektov na ktorých budeme spoločne pracovať.
Vytvoríme Vám skvelé prostredie, aby ste mohli:
- Pomáhať nám pripravovať, administrovať a vyhodnocovať verejné obstarávania.
- Hľadať s nami riešenia, ktoré iní nevidia.
- Realizovať zaujímavé procesy verejného obstarávania.
- Pomáhať pri realizácii projektov.
Mzda
1 084,02 EUR brutto
Zamestnanecké výhody, benefity
- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
- Prácu na zaujímavých a mnohokrát aj inovatívnych projektoch
- Časovú flexibilitu
- Ľudský a chápavý prístup
- Atmosféru, kde Vás práca bude baviť
- Príjemné a priateľské pracovné prostredie
- Možnosť neustále sa vzdelávať a odborne rásť
Informácie o výberovom konaní
Vašu žiadosť o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom s evidovaním a spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania zasielajte e-mailom na adresu - personalne@nurch.sk. Organizácia si vyhradzuje právo osloviť iba vybraných uchádzačov. Záujemcom vopred ďakujeme za prejavený záujem o pracovnú pozíciu.
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
- Stredoškolské s maturitou
- Vysokoškolské I. stupňa
- Vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
Ekonomické
Jazykové znalosti
Anglický jazyk - Úplný začiatočník (A1)
Ostatné znalosti
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Vodičský preukaz
Skupina B
Počet rokov praxe
Bolo by skvelé, keby ste mali niektoré z nasledujúcich pracovných skúseností:
- Referent verejného obstarávania
- Implementácia projektov z fondov EÚ
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- Vášeň pre nákup
- Chuť stále sa učiť nové veci
- Ambícia odborne rásť a napredovať
- Zameranie na detail a výsledok
- Schopnosť doťahovať veci do konca
- Skúsenosti s verejným obstarávaním sú výhodou
- Znalosť zákona o verejnom obstarávaní je výhodou
- Zručnosti s prácou na PC (Word, Excel)
- Dobré komunikačné a organizačné zručnosti
- Skúsenosti s projektami EU je výhoda
- Zručnosti s prácou na PC (Word, Excel)
- Samostatnosť, proaktívny prístup
Adresa organizácie
NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba
Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk

 

Fyzioterapeut

Miesto práce 
Piešťany
Druh pracovného pomeru 
dohoda (brigáda)
Termín nástupu 
Dohodou
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- Činnosti pozostávajúce z individuálneho liečebného telocviku, skupinového liečebného telocviku, fyzikálnej liečby, hydrokinezioterapie, pooperačnej rehabilitácie, masáže.
- Inštruovanie pacientov v oblasti správneho spôsobu chôdze, sedenia, státia a držania tela.
- Vedenie dokumentácie o zdravotnom stave pacientov.
Mzda
4,70 €/hodina
Informácie o výberovom konaní
Vašu žiadosť o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom s evidovaním a spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania zasielajte e-mailom na adresu - personalne@nurch.sk. Organizácia si vyhradzuje právo osloviť iba vybraných uchádzačov. Záujemcom vopred ďakujeme za prejavený záujem o pracovnú pozíciu.
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
- Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
- Vysokoškolské I. stupňa
- Vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
Fyzioterapia
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
- Empatia
- Trpezlivosť
- Spoľahlivosť
- Pozornosť
Adresa organizácie
NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba
Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 130

Vedecko-výskumný pracovník v oblasti medicínskeho bioaditívneho výskumu

Miesto práce
Piešťany
Druh pracovného pomeru
Hlavný pracovný pomer, kratší pracovný čas, dohoda o vykonaní práce
Termín nástupu
Ihneď
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Výskumné činnosti v oblasti interakcie buniek s rôznymi materiálmi, spolupráca pri vykonávaní testov cytotoxicity, genotoxicity a biokompatibility. Participácia na komplexnej charakterizácii týchto buniek, príprava arteficiálnych tkanív, komplexné biochemické analýzy a pod.
Mzda:
od 10 €/osobohodina podľa individuálnych predpokladov a skúseností žiadateľa 
Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné a odborné predpoklady:
- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa prírodovedného, technického, farmaceutického alebo medicínskeho zamerania a odborná prax v oblasti výskumu a vývoja minimálne 3 roky
- Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa prírodovedného, technického alebo  zdravotnícko-vedného zamerania a a súčasne odborná prax v oblasti výskumu a vývoja minimálne 5 rokov
- Úplné stredné odborné vzdelanie a súčasne odborná prax v oblasti výskumu a vývoja minimálne 5 rokov
- Študent denného doktorandského/postgraduálneho štúdia, ak téma dizertačnej práce súvisí s témou výskumu 
- Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- schopnosť samostatnej aj tímovej vedecko-výskumnej práce
- schopnosť a ochota učiť sa nové experimentálne postupy a ich následné zhodnotenie
- zodpovedný prístup k práci, analytické myslenie, dôslednosť a komunikatívnosť.

Svoje žiadosti a štruktúrované životopisy vo forme Europass zasielajte e-mailom na doleuvedenú adresu. Zasielajte súhlas s evidovaním a spracovaním osobných údajov pre potrebu výberového konania. Uvádzajte telefonický kontakt. 
Adresa organizácie:
NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba
Miroslava Nemšáková
Mail: miroslava.nemsakova@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 129

Sestra

Miesto práce
Piešťany
Druh pracovného pomeru
Dohoda, pracovný pomer na dobu určitú - plný alebo čiastočný úväzok
Termín nástupu
Ihneď
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosť
- Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov na lôžkovom oddelení.
- Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie o pacientovi.
- Realizácia výkonov zodpovedajúcim dosiahnutej kvalifikácii, podľa ošetrovateľského plánu v súlade s najnovšími poznatkami a zásadami.
Mzda:
901,57 - 1073,78 € brutto (pri plnom pracovnom úväzku)
Požiadavky na zamestnanca
- Odborná spôsobilosť na výkon povolania zdravotníckeho povolania sestrav zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení neskoršíchpredpisov
- Registrácia v SK SaPA
- Zdravotná spôsobilosť
- Bezúhonnosť
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- Empatia
- Trpezlivosť
- Spoľahlivosť
- Pozornosť
- Flexibilita
Adresa organizácie
NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba
Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 104

Fyzioterapeut - špecialista v oblasti Ergoterapie

Miesto práce 
Piešťany
Druh pracovného pomeru 
Plný úväzok
Termín nástupu 
Dohodou
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- Ergoterapeutické práce, vykonávanie pracovných činností zameraných na prácu s pacientmi - klientmi.
- Vyhľadávanie vhodných aktivít pre pacientov - klientov (ručné práce, rozvíjanie jemnej motoriky, biblioterapia a pod.)
Mzda
Od 1073,78 € brutto
Zamestnanecké výhody, benefity
- 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce
Informácie o výberovom konaní
Vašu žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom zasielajte e-mailom na adresu - personalne@nurch.sk
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
Vysokoškolské I. stupňa
Vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
Špecializácia v odbore - Ergoterapia
Počet rokov praxe
2 roky
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
- Empatia
- Trpezlivosť
- Spoľahlivosť
- Pozornosť
Adresa organizácie
NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba
Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 130

Lekár na plný úväzok

Termín nástupu
Dohodou
Požadované vzdelanie
Ukončené vysokoškolské II. stupňa v odbore: všeobecné lekárstvo
Špecializácia (atestácia) v odbore /jedna z uvedených/:  
1. Špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo
2. Špecializácia v odbore reumatológia
3. Bez špecializácie, ale s ukončeným spoločným internistickým kmeňom a zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia.
Vítané
Jazykové znalosti:
AJ  alebo NJ – na úrovni komunikácie
Mzda
1140€ - 2097,60 € brutto
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. vo svojom životopise alebo v žiadosti, uveďte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov organizáciou NÚRCH. Vzor súhlasu je uvedený vyššie na stránke.
Adresa organizácie
NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba
Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 130