Novinky

Zbierka „Malý čin – veľká pomoc“ odovzdaná, poputuje rodinám v okrese

Zbierka „Malý čin – veľká pomoc“ odovzdaná, poputuje rodinám v okrese

Balíky s potravinami a drogériou, ktoré v rámci zbierky „Malý čin – veľká pomoc“ venovali zamestnanci a pacienti Národného ústavu reumatických chorôb, boli odovzdané Centru pomoci človeku v Piešťanoch v piatok 17. decembra. Vyzbierané zásoby poputujú najmä rodinám s deťmi v piešťanskom okrese. Čítať viac...

Vďaka presným analýzam cukrov v bunkách, môžeme predikovať ochorenie, či zlepšiť funkciu implantátov, tvrdia vedci zo SAV-ky

Vďaka presným analýzam cukrov v bunkách, môžeme predikovať ochorenie, či zlepšiť funkciu implantátov, tvrdia vedci zo SAV-ky

Do konzorcia projektu CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby, podporeného Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra sa zapojil aj Chemický ústav Slovenskej akadémie vied (CHÚ SAV) K jeho aktivitám patria najmä analýzy glykánov (cukrov) na povrchu kmeňových buniek a ich správanie pri výrobe bio-implantátov. Výskum sa realizuje v niekoľkých laboratóriách a centre excelentnosti CHÚ SAV, ktoré disponujú aj vhodným prístrojovým vybavením. Ako uviedol vedúci laboratória biočipov a microarrays a jeden z kľúčových vedcov projektu, Jaroslav Katrlík, určovanie glykozylácie môže slúžiť nielen presnejšej diagnostike, ale napríklad aj k zlepšeniu fungovania bio-implantátov v ľudskom tele. Čítať viac...

Technická univerzita v Košiciach plánuje pri 3D tlači bio implantátov využiť prevratnú metódu

Technická univerzita v Košiciach plánuje pri 3D tlači bio implantátov využiť prevratnú metódu

Vedec Marek Schnitzer z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), ktorá je partnerom dvoch europrojektov  Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch, získal certifikát z prestížneho Massachusettského technologického inštitútu (USA). Absolvoval tu program zameraný na inovácie v rámci aditívnej výroby. Svoje znalosti využije nielen na pôde univerzity, ale aj pri realizácii výskumných aktivít v rámci spoločných projektov. Čítať viac...

Výtvarníčka Ivica Krošláková si liečbu v NÚRCH-u chváli: Vďaka nej môžem tvoriť

Výtvarníčka Ivica Krošláková si liečbu v NÚRCH-u chváli: Vďaka nej môžem tvoriť

K Národnému ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch (NÚRCH) viaže akademickú maliarku Ivicu Krošlákovú silné puto. Budovu na nábreží Váhu totiž navrhol jej manžel, renomovaný architekt Viktor Šišolák. Svoju pečať v interiéri zanechala aj ona. Známa slovenská výtvarníčka je autorkou predlohy k nápisom na dverách a systému informačných tabuliek v celom ústave.Vytvorila tiež dizajnové reliéfy na stene a strope v súčasnom bufete na prízemí budovy - kedysi konferenčnej miestnosti. V NÚRCH-u sa liečila po prvý raz v roku 2012 a odvtedy bola v Piešťanoch hospitalizovaná ešte niekoľkokrát. Ako sama vraví, aj vďaka liečbe môže ďalej tvoriť. Čítať viac...

PHB/CHIT Scaffold as a Promising Biopolymer in the Treatment of Osteochondral Defects—An Experimental Animal Study

PHB/CHIT Scaffold as a Promising Biopolymer in the Treatment of Osteochondral Defects—An Experimental Animal Study

Karentovaný vedecký časopis Polymers, skupiny MDPI,  zverejnil dňa 11. apríla 2021 pod názvom „Skafoldy z PHB/CHIT ako perspektívneho biopolyméru na liečbu osteochondrálnych defektov - experimentálna štúdia na zvieratách“ článok kolektívu autorov, medzi ktorými sa nachádzajú aj slovenskí vedci Jozef Živčák a Teodor Tóth z Technickej univerzity Košice, partnera projektu CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Prinášame abstrakt článku v anglickej aj slovenskej verzii. Čítať viac...

Návštevy sú povolené vo vonkajších priestoroch

Návštevy sú povolené vo vonkajších priestoroch

Aktualizované: Na základe posledných usmernení z Ministerstva zdravotníctva SR o dodržiavaní práv pacientov pristupujeme od piatku 4. júna k zmene pravidiel pri návštevách pacientov. Zákaz návštev, ktorý platil od 1. augusta 2020 bol zrušený a povolená je návšteva vo vonkajších priestoroch. V platnosti zostáva povinné prekrytie dýchacích ciest a zákaz vychádzok.
Čítať viac...

Additive Manufacturing of Porous Ti6Al4V Alloy: Geometry Analysis and Mechanical Properties Testing

Additive Manufacturing of Porous Ti6Al4V Alloy: Geometry Analysis and Mechanical Properties Testing

Vedecký kolektív z Technickej univerzity v Košiciach, Strojníckej fakulty, Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania publikoval pod názvom „Aditívna výroba z pórovitej zliatiny Ti6Al4V: analýza geometrie a testovanie mechanických vlastností“ dňa 15. marca 2021 odborný článok v karentovanom vedeckom časopise Applied Science. Ide o výskumnú činnosť v rámci projektu CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Prinášame abstrakt článku v anglickej aj slovenskej verzii. Čítať viac...

Projekt CEMBAM prepája výskumné aktivity ôsmich partnerov z rôznych sektorov

Projekt CEMBAM prepája výskumné aktivity ôsmich partnerov z rôznych sektorov


V rámci projektu CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby z operačného programu Integrovaná infraštruktúra,ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vzniklo multidisciplinárne konzorcium špičkových slovenských vedecko-výskumných organizácií z rôznych sektorov - od štátneho, cez neziskový až po podnikateľský.Výskum, ktorý sa zameriava na nové postupy pre liečbu degeneratívne a nenávratne poškodených tkanív s využitím prístupov regeneratívnej medicíny,všetky subjekty vzájomne vhodne prepája. Každý z partnerov zodpovedá za svoje aktivity, ktoré však na seba úzko nadväzujú. Ich koordinátorom je Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch.
Čítať viac...

NÚRCH ponúkne pacientom postkovidovú starostlivosť

NÚRCH ponúkne pacientom postkovidovú starostlivosť

Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch bude prijímať aj pacientov, ktorí po prekonaní ochorenia COVID-19 trpia zdravotnými ťažkosťami. V rámci 10 až 12-dňovej hospitalizácie im poskytneme rehabilitačnú starostlivosť. Liečba by mala byť plne hradená zo zdravotného poistenia na základe odporúčania lekára. V minulom roku NÚRCH reprofilizoval 25 lôžok na izolovanom oddelení pre pacientov s ľahším priebehom choroby, spôsobenej novým koronavírusom. V súčasnostisa tu už pacienti s COVID-19 neliečia, priestory sú vyčistené a opäť sprístupnené v rámci lôžkovej kapacity ústavu. Čítať viac...

Aká je súčasná situácia v NÚRCH-u? Prehľad najdôležitejších opatrení a odporúčaní

Aká je súčasná situácia v NÚRCH-u? Prehľad najdôležitejších opatrení a odporúčaní

Pandémia ochorenia covid-19, spôsobeného koronavírusom a predlžovanie núdzového stavu už viac ako rok ovplyvňujú chod všetkých inštitúcií. Napriek obmedzeniam sú odborné ambulancie Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany v prevádzke a funguje aj lôžková časť. Na odstránenie zdravotného rizika boli prijaté viaceré opatrenia, epidemiologická situácia sa ale neustále vyvíja, a tak je potrebné ich prispôsobovať. Pozrite si preto pred návštevou NÚRCH-u aktuálny prehľad najdôležitejších odporúčaní a ďalších informácií. Čítať viac...

Biobanka pomôže liečiť rakovinu aj zriedkavé ochorenia

Biobanka pomôže liečiť rakovinu aj zriedkavé ochorenia

Založenie systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry pre biobankovanie pri Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave 
„Biobanky pre ľudské vzorky zohrávajú v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti čoraz väčší význam. Predstavujú kľúčový nástroj na zvýšenie efektívnosti medicínskeho výskumu v globálnom rozsahu“, uviedla profesorka Andrea Čalkovská, dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.
Čítať viac...

Projekt CPT ZOPA oslovil partnerov prepojením biomedicínskeho výskumu s klinickou praxou

Projekt CPT ZOPA oslovil partnerov prepojením biomedicínskeho výskumu s klinickou praxou

Do realizácie Centra pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu (CPT ZOPA), jedného z aktuálne prebiehajúcich výskumných projektov Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sa partnersky zapojili i tri ďalšie vedecké tímy. Konkrétne z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied, Technickej univerzity v Košiciach a spoločnosti REGENMED z Bratislavy.  Čítať viac...

Hlavné výsledky štúdie SONIA2 ukázali, že nitizinón je účinný liek na liečbu alkaptonúrie

Hlavné výsledky štúdie SONIA2 ukázali, že nitizinón je účinný liek na liečbu alkaptonúrie

V rámci výstupov projektu DevelopAKUre financovaného z prostriedkov 7. rámcového programu EÚ, ktorého aktivity boli ukončené v roku 2019, boli publikované hlavné výsledky štúdie SONIA2, ktoré ukázali, že nitizinón je účinný a bezpečný na liečbu alkaptonúrie. Tieto výsledky boli publikované v prestížnom časopise Lancet Diabetes Endocrinol (Impact Factor: 2019: 25.340). Na základe týchto výsledkov konzorcium DevelopAKUre vypracovalo žiadosť o registráciu lieku nitizinón (orfadin) na liečbu alkaptonúrie, a túto žiadosť Európska lieková agentúra liek schválila dňa 24. 9. 2020. Tým bol splnený hlavný cieľ projektu DevelopAKUre.
Čítať viac...

Významní zahraniční experti ocenili inovatívnosť výskumného projektu CEMBAM v NÚRCH-u

Významní zahraniční experti ocenili inovatívnosť výskumného projektu CEMBAM v NÚRCH-u

Výskumný projekt CEMBAM z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, spolufinancovaný Európskou úniou sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti pokročilých medicínskych terapií. Prostredníctvom Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch sa do projektu ako poradcovia a experti zapoja aj dvaja renomovaní talianski vedci. V rozhovore Giorgio Fassina a Frederica Chiellini objasnili, čo ich viedlo k spolupráci na slovenskom projekte, kde vidia najväčší inovatívny potenciál projektov pre biomedicínsky výskum a prínosy pre klinickú prax.

Čítať viac...

Projekt CEMBAM bude skúmať využitie kmeňových buniek pri regenerácii alebo náhrade poškodeného tkaniva, príležitosť dá aj mladým vedcom

Projekt CEMBAM bude skúmať využitie kmeňových buniek pri regenerácii alebo náhrade poškodeného tkaniva, príležitosť dá aj mladým vedcom

Projekt spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja zastrešuje Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch a nadväzuje na vznik pracoviska pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu. V projekte s názvom CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby sa združilo sedem partnerov z rôznych inštitúcií na výskum využitia kmeňových buniek pri regenerácii poškodeného tkaniva či jeho náhrady. Čítať viac...

V piešťanskom NÚRCH-u vzniká unikátne centrum pre výskum pokročilých terapií

V piešťanskom NÚRCH-u vzniká unikátne centrum pre výskum pokročilých terapií

Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch spolu s tromi partnermi v tomto roku uspel so žiadosťou o spolufinancovanie z fondov Európskej únie výskumného projektu s názvom Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu. Cieľom je zvýšenie výskumnej činnosti NÚRCH-u a dobudovanie infraštruktúry pre špičkové vedecko-výskumné pracovisko na medzinárodnej úrovni. Čítať viac...

Výsledky štúdie SONIA2

Výsledky štúdie SONIA2


S potešením si dovoľujeme oznámiť, že všetky údaje z klinického skúšania SONIA 2 boli už analyzované a boli pozorované veľmi pozitívne trendy. Na základe toho firma SOBI (Swedish Orphan Biovitrum) oznámila, že podá na Európsku agentúru pre lieky (EMA) žiadosť o udelenie povolenia na uvedenie lieku na trh. Ak bude žiadosť úspešná, nitizinón sa stane schválenou liečbou alkaptonúrie a bude tak k dispozícii pre všetkých pacientov s v Európe.

Čítať viac...

Clinical and Research Excellence Awards 2019

Clinical and Research Excellence Awards 2019

Konzorcium DevelopAKUre, ktorého členom je aj náš ústav, je finalistom prestížnej ceny 2019 Clinical and Research Excellence Awards  Link to awards events 

Čítať viac...

DVD uľahčí cvičenie reumatickým pacientom

DVD uľahčí cvičenie reumatickým pacientom

V Piešťanoch, v hoteli Máj sa uskutočnil tradičný rekondično-integračný pobyt členov Ligy proti reumatizmu - Sekcie mladých reumatikov. Súčasťou tohtoročného pobytu bolo v pondelok 12. júla aj uvedenie do života dvoch DVD s cvičebnými zostavami pre deti aj dospelých. Dve DVD slávnostne uviedla do života bývalá vedúca rehabilitačného oddelenia NÚRCH - Helena Haringová. Čítať viac...

Objednávanie na ambulantné vyšetrenie do Národného ústavu reumatických chorôb

Objednávanie na ambulantné vyšetrenie do Národného ústavu reumatických chorôb

Reumatologické ambulancie pri NÚRCH slúžia  predovšetkým ako konziliárne centrum pre reumatológov z celého Slovenska. Vzhľadom na nutnosť zabezpečenia dostatočného priestoru na konziliárne vyšetrenia pacientov od reumatológov, žiadame o vyplnenie žiadosti na ambulantné vyšetrenie do NÚRCH. Čítať viac...

Ďalší úspech NÚRCH pri získavaní nenávratného príspevku z EÚ

Ďalší úspech NÚRCH pri získavaní nenávratného príspevku z EÚ

Pre potreby plnenia prebiehajúcich výskumných projektov vrátane projektov 7.RP EÚ a Horizont 2020 ako aj budúcich výskumných projektov bol získaný v rámci Operačného programu výskum a vývoj nenávratný finančný príspevok na zlepšenie prístrojovej infraštruktúry NÚRCH. Čítať viac...

25 rokov Ligy proti reumatizmu na Slovensku

25 rokov Ligy proti reumatizmu na Slovensku

LPRe SR si v roku 2015 pripomína už 25. výročie svojho založenia. Pri tej výnimočnej príležitostisme pripravili zborník „25 rokov Ligy proti reumatizmu na Slovensku“. Čítať viac...