Novinky

Biobanka pomôže liečiť rakovinu aj zriedkavé ochorenia

Biobanka pomôže liečiť rakovinu aj zriedkavé ochorenia

Založenie systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry pre biobankovanie pri Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave 
„Biobanky pre ľudské vzorky zohrávajú v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti čoraz väčší význam. Predstavujú kľúčový nástroj na zvýšenie efektívnosti medicínskeho výskumu v globálnom rozsahu“, uviedla profesorka Andrea Čalkovská, dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.
Čítať viac...

Projekt CPT ZOPA oslovil partnerov prepojením biomedicínskeho výskumu s klinickou praxou

Projekt CPT ZOPA oslovil partnerov prepojením biomedicínskeho výskumu s klinickou praxou

Do realizácie Centra pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu (CPT ZOPA), jedného z aktuálne prebiehajúcich výskumných projektov Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sa partnersky zapojili i tri ďalšie vedecké tímy. Konkrétne z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied, Technickej univerzity v Košiciach a spoločnosti REGENMED z Bratislavy.  Čítať viac...

Hlavné výsledky štúdie SONIA2 ukázali, že nitizinón je účinný liek na liečbu alkaptonúrie

Hlavné výsledky štúdie SONIA2 ukázali, že nitizinón je účinný liek na liečbu alkaptonúrie

V rámci výstupov projektu DevelopAKUre financovaného z prostriedkov 7. rámcového programu EÚ, ktorého aktivity boli ukončené v roku 2019, boli publikované hlavné výsledky štúdie SONIA2, ktoré ukázali, že nitizinón je účinný a bezpečný na liečbu alkaptonúrie. Tieto výsledky boli publikované v prestížnom časopise Lancet Diabetes Endocrinol (Impact Factor: 2019: 25.340). Na základe týchto výsledkov konzorcium DevelopAKUre vypracovalo žiadosť o registráciu lieku nitizinón (orfadin) na liečbu alkaptonúrie, a túto žiadosť Európska lieková agentúra liek schválila dňa 24. 9. 2020. Tým bol splnený hlavný cieľ projektu DevelopAKUre.
Čítať viac...

Významní zahraniční experti ocenili inovatívnosť výskumného projektu CEMBAM v NÚRCH-u

Významní zahraniční experti ocenili inovatívnosť výskumného projektu CEMBAM v NÚRCH-u

Výskumný projekt CEMBAM z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, spolufinancovaný Európskou úniou sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti pokročilých medicínskych terapií. Prostredníctvom Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch sa do projektu ako poradcovia a experti zapoja aj dvaja renomovaní talianski vedci. V rozhovore Giorgio Fassina a Frederica Chiellini objasnili, čo ich viedlo k spolupráci na slovenskom projekte, kde vidia najväčší inovatívny potenciál projektov pre biomedicínsky výskum a prínosy pre klinickú prax.

Čítať viac...

Projekt CEMBAM bude skúmať využitie kmeňových buniek pri regenerácii alebo náhrade poškodeného tkaniva, príležitosť dá aj mladým vedcom

Projekt CEMBAM bude skúmať využitie kmeňových buniek pri regenerácii alebo náhrade poškodeného tkaniva, príležitosť dá aj mladým vedcom

Projekt spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja zastrešuje Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch a nadväzuje na vznik pracoviska pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu. V projekte s názvom CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby sa združilo sedem partnerov z rôznych inštitúcií na výskum využitia kmeňových buniek pri regenerácii poškodeného tkaniva či jeho náhrady. Čítať viac...

V piešťanskom NÚRCH-u vzniká unikátne centrum pre výskum pokročilých terapií

V piešťanskom NÚRCH-u vzniká unikátne centrum pre výskum pokročilých terapií

Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch spolu s tromi partnermi v tomto roku uspel so žiadosťou o spolufinancovanie z fondov Európskej únie výskumného projektu s názvom Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu. Cieľom je zvýšenie výskumnej činnosti NÚRCH-u a dobudovanie infraštruktúry pre špičkové vedecko-výskumné pracovisko na medzinárodnej úrovni. Čítať viac...

Výsledky štúdie SONIA2

Výsledky štúdie SONIA2


S potešením si dovoľujeme oznámiť, že všetky údaje z klinického skúšania SONIA 2 boli už analyzované a boli pozorované veľmi pozitívne trendy. Na základe toho firma SOBI (Swedish Orphan Biovitrum) oznámila, že podá na Európsku agentúru pre lieky (EMA) žiadosť o udelenie povolenia na uvedenie lieku na trh. Ak bude žiadosť úspešná, nitizinón sa stane schválenou liečbou alkaptonúrie a bude tak k dispozícii pre všetkých pacientov s v Európe.

Čítať viac...

Clinical and Research Excellence Awards 2019

Clinical and Research Excellence Awards 2019

Konzorcium DevelopAKUre, ktorého členom je aj náš ústav, je finalistom prestížnej ceny 2019 Clinical and Research Excellence Awards  Link to awards events 

Čítať viac...

DVD uľahčí cvičenie reumatickým pacientom

DVD uľahčí cvičenie reumatickým pacientom

V Piešťanoch, v hoteli Máj sa uskutočnil tradičný rekondično-integračný pobyt členov Ligy proti reumatizmu - Sekcie mladých reumatikov. Súčasťou tohtoročného pobytu bolo v pondelok 12. júla aj uvedenie do života dvoch DVD s cvičebnými zostavami pre deti aj dospelých. Dve DVD slávnostne uviedla do života bývalá vedúca rehabilitačného oddelenia NÚRCH - Helena Haringová. Čítať viac...

Objednávanie na ambulantné vyšetrenie do Národného ústavu reumatických chorôb

Objednávanie na ambulantné vyšetrenie do Národného ústavu reumatických chorôb

Reumatologické ambulancie pri NÚRCH slúžia  predovšetkým ako konziliárne centrum pre reumatológov z celého Slovenska. Vzhľadom na nutnosť zabezpečenia dostatočného priestoru na konziliárne vyšetrenia pacientov od reumatológov, žiadame o vyplnenie žiadosti na ambulantné vyšetrenie do NÚRCH. Čítať viac...

Ďalší úspech NÚRCH pri získavaní nenávratného príspevku z EÚ

Ďalší úspech NÚRCH pri získavaní nenávratného príspevku z EÚ

Pre potreby plnenia prebiehajúcich výskumných projektov vrátane projektov 7.RP EÚ a Horizont 2020 ako aj budúcich výskumných projektov bol získaný v rámci Operačného programu výskum a vývoj nenávratný finančný príspevok na zlepšenie prístrojovej infraštruktúry NÚRCH. Čítať viac...

25 rokov Ligy proti reumatizmu na Slovensku

25 rokov Ligy proti reumatizmu na Slovensku

LPRe SR si v roku 2015 pripomína už 25. výročie svojho založenia. Pri tej výnimočnej príležitostisme pripravili zborník „25 rokov Ligy proti reumatizmu na Slovensku“. Čítať viac...