Ďalší úspech NÚRCH pri získavaní nenávratného príspevku z EÚ

Pre potreby plnenia prebiehajúcich výskumných projektov vrátane projektov 7.RP EÚ a Horizont 2020 ako aj budúcich výskumných projektov bol získaný v rámci Operačného programu výskum a vývoj nenávratný finančný príspevok na zlepšenie prístrojovej infraštruktúry NÚRCH. V rámci zobrazovacích metód pribudol na ústave  digitálny skiagraf, špičková ultrasonografia ako aj komplexne vybavenie rehabilitačnéhooddelenia.

Do najbližšej budúcnosti sa ústave plánuje venovať vývojunových tzv. pokročilých terapií autoimunitných a zápalových ochorenízaložených na bunkách, ich biologicky účinných látkach alebo génovejterapii, ktoré predstavujú nové možnosti v liečbe. Na ústave pretovznikajú výskumné laboratóriá s tzv. čistými priestormi pre prácu sbunkami, ich analýzu pomocou prietokovej cytometrie, kultiváciu atestovanie v podmienkach in vitro pomocou najmodrenejších metód.Uvedená infraštruktúra bude využívaná výhradne na výskumné účely.