DVD uľahčí cvičenie reumatickým pacientom

V Piešťanoch, v hoteli Máj sa uskutočnil tradičný rekondično-integračný pobyt členov Ligy proti reumatizmu - Sekcie mladých reumatikov. Súčasťou tohtoročného pobytu bolo v pondelok 12. júla aj uvedenie do života dvoch DVD s cvičebnými zostavami pre deti aj dospelých. Dve DVD slávnostne uviedla do života bývalá vedúca rehabilitačného oddelenia NÚRCH - Helena Haringová.

Podujatie moderovala známa slovenská herečka Bibiana Ondrejková. Sama zdôrazňuje potrebu osvety v tejto oblasti. Pre reumatických pacientov je dôležité systematicky cvičiť každý deň. Nové DVD im má toto cvičenie uľahčiť. Pacienti i rodičia chorých detí majú z videonahrávky rehabilitačných cvičení radosť. Oba nosiče s cvičebnými zostavami sa postupne distribuujú medzi členov Ligy proti reumatizmu - Sekcie mladých reumatikov a Klubu Kĺbik, do miestnych pobočiek; k dispozícii budú aj v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch.