Návštevy sú povolené vo vonkajších priestoroch

Aktualizované: Na základe posledných usmernení z Ministerstva zdravotníctva SR o dodržiavaní práv pacientov pristupujeme od piatku 4. júna k zmene pravidiel pri návštevách pacientov nasledovne:


1. Návštevník môže prísť na návštevu príbuzného do ústavného parku, nie do ústavnej budovy.
2. Jedného pacienta navštívi 1 návštevník
3. Návštevník sa preukáže:
a) negatívnym Ag alebo PCR testom (Ag nie starší ako 48 hod, PCR nie starší ako 72 hod)
b) potvrdením o prekonaní COVID19  nie starším ako 180 dní
c) potvrdením o očkovaní (kompletnom zaočkovaní, od 2. dávky prešlo najmenej 14 dní)
4. Návštevné hodiny sú upravené, a to od 15:30 do 17:00 hod


Naďalej zostávajú v platnosti zákaz konania bohoslužieb (možnosť adorácie po telefonickom dohodnutí s duchovným),  a taktiež zákaz vychádzok.

Od pondelka 17. mája bolo zrušené antigénové testovanie na vonkajšom mobilnom odberovom mieste pred budovou ústavu: „Ustupujeme od vstupného vyšetrenia antigénovým testom, povinné bude iba testovanie hospitalizovaných pacientov iba v posledný deň hospitalizácie,“ uviedla medicínska riaditeľka Daniela Kňaze Doležalová. Toto opatrenie zatiaľ zostáva v platnosti na základe nariadenia ministerstva zdravotníctva. Testy sa budú vykonávať priamo na oddelení, kde bol pacient umiestnený. Počas hospitalizácie môže byť testovaný len na základe rozhodnutia ošetrujúceho lekára. „Pred spirometrickým vyšetrením nie je potrebný negatívny test u bezpríznakového pacienta, v prípade pacienta so symptómami je na mieste aj Ag test,“ dopĺňa.

Naďalej zostávajú v platnosti aktuálne opatrenia v rozsahu stanovenom vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ), ako napríklad povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom namiesto respirátora  podľa platného zaradenia okresu podľa Covid automatu - pre okres Piešťany v súčasnosti platí oranžová - II. stupeň ostražitosti.

V rámci uvoľňovania opatrení majú hospitalizovaní pacienti už k dispozícii na rehabilitáciu aj vnútorný bazén, pri dodržaní podmienok podľa vyhlášky ÚVZ. Od pondelka 31. mája je možnosť aj konzumácie v interiéri - maximálne štyri osoby alebo osoby z jednej domácnosti pri spoločnom stole, zrušené je aj obmedzenie ubytovacej kapacity.