Objednávanie na ambulantné vyšetrenie do Národného ústavu reumatických chorôb

Reumatologické ambulancie pri  Národnom ústave reumatických chorôb slúžia  predovšetkým ako konziliárne centrum pre reumatológov z celého Slovenska. Vzhľadom na nutnosť zabezpečenia dostatočného priestoru  na konziliárne vyšetrenia pacientov od reumatológov,  žiadame o vyplnenie Žiadosti o ambulantné vyšetrenie do Národného ústavu reumatických chorôb.

Reumatológ, prípadne iný odborník k môže  zaslať žiadosť na ambulantné vyšetrenie v prípade diagnostických a terapeutických problémov.  Prednostné ambulantné vyšetrenie zo závažných zdravotných dôvodov je potrebné vyznačiť na žiadosti, alebo súčasne dohovoriť telefonicky.  Prvovyšetrenie pacientov  s reumatickými  ťažkosťami  má byť uskutočnené predovšetkým  podľa rajonizácie pacienta v spádovej reumatologickej ambulancii. V ojedinelých  prípadoch môže žiadať o vyšetrenie na uvedenej žiadosti i praktický lekár a iný odborník.