Reumatologická ambulancia

Činnosť reumatologických  ambulancií je zameraná hlavne na diagnostiku a liečbu zápalových, ale i degeneratívnych, metabolických  a iných reumatických chorôb. V reumatologických ambulanciách sa strieda viac ako 15 lekárov reumatológov. Pacienti sú zaraďovaní na vyšetrenia k jednotlivým lekárom so zohľadnením zamerania lekárov na jednotlivé chorobné jednotky.

Pacienti sú predvolávaní na ambulantné vyšetrenie  na základe Žiadosti o predvolanie chorého na  vyšetrenie do NÚRCH.
Ambulancie pracujú predovšetkým ako konzultačné centrá pre reumatológov z celého Slovenska.

Žiadosť na ambulantné vyšetrenie môže zaslať v odôvodnených prípadoch i praktický lekár, alebo iný lekár špecialista,  ako je napr. neurológ, ortopéd, očný lekár,  a pod.,  ak  toto vyšetrenie nemôže byť uskutočnené v rajóne a je súčasnou diagnostického alebo terapeutického procesu. Pacienti majú možnosť sa objednávať i on-line, avšak k zadaným údajom  je potrebné priložiť kópiu „Žiadosti o predvolanie do Národného ústavu reumatických chorôb“ vyplnenú lekárom. Originál uvedených dokumentov si potom pacient prinesie priamo na vyšetrenie.

Či bolo ambulantné vyšetrenie realizované na základe žiadosti je následne kontrolované jednotlivými zdravotnými poisťovňami. Po obdržaní žiadosti je rovnako kontrolované vysporiadanie finančných pohľadávok pacienta voči poisťovniam. U pacientov, ktorí sú dlžníkmi poisťovní, môže byť uskutočnené len základné akútne vyšetrenie, bez realizácie ktorého by bol ohrozený život pacienta. V inom prípade si musí pacient-dlžník hradiť celé vyšetrenie sám.

Pacienti sú zaraďovaní do poradia na ambulantné vyšetrenie podľa dátumu obdržania žiadosti. O termíne sú pacienti informovaní hlavne telefonicky, prípadne zaslaním korešpondenčného lístka s termínom vyšetrenia, alebo emailom. Na základe dlhoročných skúseností je uprednostňovaný telefonický kontakt, nakoľko v tomto prípade je možné lepšie dohovoriť presný termín vyšetrenia i na základe zosúladenia s požiadavkami pacienta.

V prípade nutnosti prednostného vyšetrenia pacientov, je táto požiadavka uvedená v „Žiadosti na ambulantné vyšetrenie“ -  ako urgentné ambulantné vyšetrenie (na základe zhodnotenia stavu vysielajúcim lekárom). O urgentné vyšetrenie žiadajú v nevyhnutných prípadoch lekári i telefonicky. 

Ambulantné vyšetrenie je realizované v jeden deň, zväčša v dopoludňajších hodinách. Súčasťou tohto vyšetrenia je odber krvi a moču (preto je potrebné sa dostaviť na ambulantné vyšetrenia nalačno), klinické vyšetrenie lekárom, prípadne iné pomocné vyšetrenia ako sú napr. röntgenologické, denzitometrické, sonografické, kapilaroskopické, punkcia synoviálneho výpotku na rozbor,  ako   i ďalšie vyšetrenia nutné k upresneniu diagnózy pacienta.  Na zlepšenie kvality diagnostického a terapeutického postupu je potrebné, aby si pacient priniesol zo sebou zdravotnú dokumentáciu (prípadne výpis z dokumentácie), včítane uskutočnených vyšetrení (napr. MRI, CT...), ako i už realizované röntgenové snímky (nie staršie ako rok).  Pri prvom vyšetrení treba preto rátať s tým, že pacient sa môže zdržať v NÚRCH i niekoľko hodín. 

Spolu s reumatologickými ambulanciami pracuje i Centrum pre aplikáciu biologickej a infúznej ambulantnej liečby, kde sú ambulantným pacientom podávané biologické lieky v parenterálnej forme (do žily). 

Vzhľadom k tomu, že pacienti prichádzajú na ambulantné vyšetrenie z celého Slovenska, snažíme sa, aby sme realizovali vyšetrenia v dopoludňajších hodinách a pacienti sa po vyšetreniach mohli dopraviť včas do svojich domovov.   

Komplexný záver ambulantného vyšetrenia býva najčastejšie zasielaný poštou po obdržaní všetkých naordinovaných vyšetrení (pri stanovovaní autoprotilátok a ich špecifikácii môže byť doba predĺžená na 14-21 dní).

 

Ortopedická ambulancia

Činnosť ortopedickej ambulancie: ambulantné ortopedické vyšetrenia, konziliárne ortopedické vyšetrenia, operačné výkony. Vyšetrení sú pacienti na základe žiadosti o ortopedické vyšetrenie od všeobecných lekárov, od odborných lekárov - neurológov, reumatológov, pediatrov a iných odborných lekárov.

 

Výkony vykonávané v ortopedickej ambulancii

 • konziliárna činnosť
 • ortopedické vyšetrenia
 • obstrekové techniky- kĺby, chrbtica
 • punkcie kĺbov
 • mobilizačné techniky
 • operačné ambulantné zákroky

 

Operačná liečba

 • obsah je v príprave...


MUDr. Roman Fano
lekár
Objednávanie pacientov


Ambulantné ortopedické vyšetrenie

Vyšetrenie pacientov sa uskutočňuje v dopoludňajších hodinách.
Objednávať pacientov možno v čase od 13:00 do 14:00.

Pacient si v stanovený deň vyšetrenia prinesie výmenný lístok.

Oddelenie funkčnej diagnostiky

Na Oddelení funkčnej diagnostiky (OFD) sa vykonávajú vyšetrenia zamerané na  diagnostiku postihnutia vnútorných orgánov pri  reumatických chorobách  a ich komplikáciách.

Ultrasonografické vyšetrenia

 • muskuloskeletálneho aparátu  (kĺby, šľachy, svaly)
 • brucha
 • ciev
 • sliznných žliaz, lymfatických uzlín, štítnej žľazy
 • echokardiografia

Diagnostika kardiovaskulárnych komplikácií reumatických ochorení

 • 12 zvodové ekg
 • ekg Holter

Gastrofibroskopia

Spirometria s vyšetrením difúznej kapacity pľúc

Kapilaroskopia

Odber synoviálnej tekutiny (ST) z postihnutého kĺbu injekčnou striekačkou

 • Vyšetrenia synoviogramu
  Základné vyšetrenie (objem, farba, čírosť ST)
  Určenie charakteru synoviálnej tekutiny (nezápalová, zápalová, septická, hemoragická ST)
  Vyšetrenie na prítomnosť mikrokryštálikov v polarizovanom svetle
  Mikrobiologické vyšetrenie v rámci diferenciálnej diagnostiky septikej artritídy
 • Odľahčovacia punkcia veľkého výpotku
 • Instilácia depotného glukokortikoidu do postihnutého kĺbu
 • Viskosuplementácia
 • MUDr. Alena Tuchyňová, PhD., MBA 
  primár klinického úseku

Osteocentrum

Osteocentrum je pracovisko zamerané na diagnostiku, prevenciu a liečbu metabolických ochorení kostí, hlavne osteoporózy. Jeho spádovou oblasťou je trnavský kraj a prechodne aj trenčiansky.

Osteologické vyšetrenie pozostáva z klinického vyšetrenia lekárom- osteológom laboratórneho, rontgenologického a osteodenzitometrického vyšetrenia.
Pri osteodenzitometrickom  vyšetrení ide o neinvazívne (nekrvavé, bezbolestné) vyšetrenie hustoty kostí na princípe absorpcie rtg lúčov. Meria sa hustota kostí v miestach najčastejších zlomenín, t.j. oblasť predlaktia, driekové stavce a horný koniec stehennej kosti. Vyšetrenie trvá 10-20 min.   Radiačná záťaž pacienta je 100x menšia v porovnaní s bežným rtg snímkovaním. Tehotné ženy by však nemali byť vyšetrované touto technikou.
Keďže ide o veľmi drahé vyšetrenie, mali  by naň byť odosieľaní len tí pacienti, ktorí splňajú kritériá stanovené Vestníkom MZSR. Indikujúcimi špecialistami sú reumatológ, ortopéd a endokrinológ.
Objednávanie pacientov


Osteologické vyšetrenie

Vyšetrenie pacientov prebieha v doobedných hodinách.
Objednávať pacientov možno v čase od od 13,00 do 14,30 hod.

Pacient si v stanovený deň vyšetrenia prinesie výmenný lístok.

Len denzitometrické vyšetrenie
(len špecialisti – reumatológ, ortopéd, endokrinológ)

v čase od 13:00 - 14:00 hod.
Pacient si v stanovený deň vyšetrenia prinesie vyplnenú žiadanku.
MUDr.  Pavol Masaryk, CSc.
vedúci lekár

Žiadanka na osteodenzitometrické vyšetrenie Žiadanka na osteodenzitometrické vyšetrenie
Súbor na stiahnutie

Centrum pre podávanie biologickej a infúznej liečby

Centrum pre podávanie biologickej a infúznej liečby

Manažérka: Mgr. Katarína Barančíková

Pracovisko biomedicínskeho výskumu

Manažérka: Mgr. Lucia Chalasová

FBRL ambulancia

Fyziatrická ambulancia okrem vyšetrovania hospitalizovaných pacientov poskytuje podľa svojich kapacitných možností služby i mimoústavným pacientom. Viac informácií získate v časti Rehabilitácia.

RDG oddelenie