Cenník zdravotných výkonov nadštandardných služieb

Pokladňa ústavu sa nachádza na chodbe riaditeľstva, 5.poschodie, vľavo od hlavného schodiska, č.dverí 536
Pokladničné hodiny: 8:30 - 11:30 hod.
Zodpovedný pracovník: Borovská Veronika