Hodnotenie spokojnosti s poskytovanou starostlivosťou

Vážený pacient, vážená pacientka.
Prosíme Vás o zapojenie sa do nášho anonymného prieskumu spokojnosti s poskytovanou starostlivosťou v našom ústave.
Výsledky prieskumu poslúžia na skvalitnenie starostlivosti a služieb v našom ústave. Ďakujeme.

Stupnica hodnotenia
1 - najlepšie hodnotenie, 5 - najhoršie hodnotenie

 

Pohlavie
Váš vek
Ako ste boli spokojná/ý s prístupom a ochotou zamestnancov ústavu?
Ako ste boli spokojná/ý s postupom a prístupom personálu pri prijímacích formalitách?
Ako ste boli spokojná/ý so systémom práce na oddelení (podávanie liekov, vizity, vyšetrenia a  podobne)?
Ako ste boli spokojná/ý s lekárskou starostlivosťou a informáciami o vyšetreniach a Vašej chorobe zo strany ošetrujúceho lekára?
Ako ste boli spokojná/ý so správaním a s poskytovanou ošetrovateľskou starostlivosťou sestier na oddelení?
Ako ste boli spokojná/ý s informáciami od sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe?
Ako ste boli spokojná/ý s prístupom a ochotou zamestnancov pri rtg a denzitometrickom vyšetrení?
Ako ste boli spokojná/ý s organizáciou práce vo vyšetrovacích zložkách (sonografia, interné, EKG, instilácie)?
Ako ste boli spokojná/ý s prístupom personálu na ambulanciách?
Ako ste boli spokojná/ý so službami poskytovaný mi na fyziatricko-rehabilitačnom pracovisku?
Ako ste boli spokojná/ý so službami poskytovanými na vodoliečbe?
Ako ste boli spokojná/ý s kvalitou stravy na oddelení?
Ako ste boli spokojná/ý s prístupom obsluhujúce ho personálu pri podávaní stravy?
Ako ste boli spokojná/ý s hygienou na oddelení, kde ste ležali?
Ako ste boli spokojná/ý s hygienou v spoločných priestoroch?

Ďakujeme, že ste si našli čas.
Hodnotenie nám poslúži pri skvalitňovaní poskytovanej starostlivosti v našom ústave.