Ortopedickoprotetické pomôcky

Jednou z významných úloh dnešnej reumatológie je ošetrenie chorých so  stratou alebo znížením pohybovej funkcie. Popri rôznych chirurgických alebo konzervatívnych liečebných výkonoch má veľký význam náhrada stratenej funkcie pohybového aparátu technickým prostriedkom - ortopedickoprotetickou pomôckou. V našom ústave poskytujeme hospitalizovaným aj ambulantným pacientom široký rozsah týchto pomôcok.