Biomedicínsky výskum

Koordinované medicínskou riaditeľkou MUDr. JUDr. Danielou Kňaze Doležalovou.