Katedra reumatológie Lekárskej fakulty SZU a NÚRCH Piešťany

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany:  výučbová základňa
Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany