Klinika reumatológie Lekárskej fakulty SZU a NÚRCH Piešťany

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany:  výučbová základňa
Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany

zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

zástupca prednostu pre zdravotnú starostlivosť:

MUDr. Alena Tuchyňová, PhD., MBA

tajomník kliniky:

PhDr. Renata Ivanková

profesori
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD. – odbor vnútorné choroby

docenti:
doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD. – odbor vnútorné choroby

Externí pedagogickí zamestnanci podieľajúci sa na výučbe:  
Lekári výučbovej základne NÚRCH Piešťany na základe poverenia prednostu kliniky alebo jeho zástupcu

Lekári v špecializačnej príprave: 
MUDr. Martina Bakošová
MUDr. Gabriela Beláková
MUDr. Mária Devečková
MUDr. Matúš Ďuriš
MUDr. Jana Chabroňová
MUDr. Anna Chlepková
MUDr. Richard Imrich, DrSc.
MUDr. Bronislava Karchová
MUDr. Veronika Kolníková
MUDr. Martina Kubincová
MUDr. Nina Marčeková
MUDr. Zuzana Michalicová
MUDr. Larysa Ratynska
MUDr. Diana Rozmanová
MUDr. Barbora Samelová
MUDr. Johana Saraková
MUDr. Lucia Stripaiová
MUDr. Alexandra Ščasná
MUDr. Alica Šporíková
MUDr. Eva Tribulová
MUDr. Ulrika Ursínyová