Lekárska knižnica Národného ústavu reumatických chorôb

2. poschodie, č. dverí 207. Lekárska knižnica Národného ústavu reumatických chorôb  (NÚRCH) patrí medzi špeciálne knižnice. Je knižnično-informačným pracoviskom, ktoré poskytuje komplexné informačné zabezpečenie a služby v oblasti lekárskych vied, najmä reumatológie a príbuzných medicínskych odborov pracovníkom NÚRCH, študentom medicíny, ale aj ostatným záujemcom.

Lekárska knižnica eviduje vo svojom fonde 13 836 knižničných jednotiek; uchováva 101 zahraničných a 45 slovenských titulov časopisov.

Knižnično-informačné služby poskytujeme pondelok – piatok: podľa potreby (kontaktovať p.Masarikovú, 1p. č.dv.112, tel. 033/7969 106)