Projekty

SONIA - DevelopAKUre - klinický vývoj lieku Nitisinone pre liečbu alkaptonúrie

 

DevelopAKUre, Clinical Development of Nitisinone for Alkaptonuria

EUSTAR/EULAR – výskum patogenézy, správna diagnostika a liečba systémovej sklerózy.

RASGENAS ( r. 2009- 2012) – cez hraničná spolupráca medzi  Endokrinologickým ústavom SAV a Viedenskou Univerzitou. Účasť NÚRCH ako strategický partner.

Výskum nežiadúce účinkov glukokortikoidov z pohľadu pacientov a reumatológov, - zodpovedný riešiťeľ: Hans Bjielsma, Univerzita Utrecht, Holandsko

Pripravované projekty:

Detekcia  chondroprotektívnych látok získaných z vaječných blán, spolupráca s fi BIOMIN Cífer
Overenie imunomodulačných vlastností vybraných liekových foriem na modeli adjuvantnej artritídy u potkanov.   Hlavné menu