Slovenská reumatologická spoločnosť

Kalendár odborných podujatí organizovaných Slovenskou reumatologickou spoločnosťou v roku 2020

3.12. - 5.12. 2020

Central European Congress of Rheumatology 2020, Bratislava  - presunutý na rok 2021