Slovenská reumatologická spoločnosť

Kalendár odborných podujatí organizovaných Slovenskou reumatologickou spoločnosťou v roku 2020

1. 12. - 3. 12. 2022

Central European Congress of Rheumatology 2020, Bratislava - presunutý na rok 2022