Verejné obstarávanie 2017

Súhrnné správy:

Súhrnná správa o zákazkách podľa §111 za 1.štvrťrok 2017 Súhrnná správa o zákazkách podľa §111 za 1.štvrťrok 2017
Súbor na stiahnutie
Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 za 1.štvrťrok 2017 Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 za 1.štvrťrok 2017
Súbor na stiahnutie
Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 za 2.štvrťrok 2017 Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 za 2.štvrťrok 2017
Súbor na stiahnutie
Súhrnná správa o zákazkach podľa §109 a §110 za 2.štvrťrok 2017 Súhrnná správa o zákazkach podľa §109 a §110 za 2.štvrťrok 2017
Súbor na stiahnutie
Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 za 3.štvrťrok 2017 Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 za 3.štvrťrok 2017
Súbor na stiahnutie
Súhrnná správa o zákazkach podľa §109 a §110 za 3.štvrťrok 2017 Súhrnná správa o zákazkach podľa §109 a §110 za 3.štvrťrok 2017
Súbor na stiahnutie
Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 za 4.štvrťrok 2017 Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 za 4.štvrťrok 2017
Súbor na stiahnutie
Súhrnná správa o zákazkach podľa §109 a §110 za 4.štvrťrok 2017 Súhrnná správa o zákazkach podľa §109 a §110 za 4.štvrťrok 2017
Súbor na stiahnutie

Nadlimitná verejná súťaž : Lieky pre biologickú liečbu

Súťažné podklady verejnej súťaže nadlimitnej - tovar (realizované elektronickou aukciou): Lieky pre biologickú liečbu 10-3-2017 Súťažné podklady verejnej súťaže nadlimitnej - tovar (realizované elektronickou aukciou): Lieky pre biologickú liečbu 10-3-2017
Súbor na stiahnutie
Predbežné oznámenie, 3304 - POT, Vestník č. 54/2017 Predbežné oznámenie, 3304 - POT, Vestník č. 54/2017
Súbor na stiahnutie
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 3298 - MST, Vestník č. 54/2017 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 3298 - MST, Vestník č. 54/2017
Súbor na stiahnutie
Vysvetlenie súťažných podkladov nadlimitnej zákazky Lieky pre biologickú liečbu Vysvetlenie súťažných podkladov nadlimitnej zákazky Lieky pre biologickú liečbu
Súbor na stiahnutie
Zápisnica z otvárania ponúk - pred elektronickou aukciou Zápisnica z otvárania ponúk - pred elektronickou aukciou
Súbor na stiahnutie
Ponuka - UNIPHARMA, a.s. Ponuka - UNIPHARMA, a.s.
Súbor na stiahnutie
Odôvodnenie nezrušenia VS po vyhodnotení ponúk Odôvodnenie nezrušenia VS po vyhodnotení ponúk
Súbor na stiahnutie
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Súbor na stiahnutie
Správa o zákazke Správa o zákazke
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Poistenie na rok 2017

Žiadanka pre VO s NH - Poistenie na rok 2017 Žiadanka pre VO s NH - Poistenie na rok 2017
Súbor na stiahnutie
Poistenie zariadení, výkonov, vozidiel, činností NURCH na rok 2017 Poistenie zariadení, výkonov, vozidiel, činností NURCH na rok 2017
Súbor na stiahnutie
Vyhodnotenie - Poistenie na rok 2017 Vyhodnotenie - Poistenie na rok 2017
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Rekonštrukcia podláh

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet obstarávania “Rekonštrukcia podláh“ Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet obstarávania "Rekonštrukcia podláh"
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Rekonštrukcia podláh Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Rekonštrukcia podláh
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Spracovanie projektovej dokumentácie - Ústavná lekáreň

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet obstarávania “Projektová dokumentácia Ústavná lekáreň“ Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet obstarávania "Projektová dokumentácia Ústavná lekáreň"
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - “Ústavná lekáreň“ Zápisnica o vyhodnotení ponúk - "Ústavná lekáreň"
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Podpora informačného systému NÚRCH

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet obstarávania - Podpora informačného systému NURCH Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet obstarávania - Podpora informačného systému NURCH
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Podpora informačného systému NURCH Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Podpora informačného systému NURCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Technické a informačné vybavenie lekárne (lekárenský správcovský systém)

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet obstarávania - Technické a informačné vybavenie lekárne (lekárenský správcovský systém) Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet obstarávania - Technické a informačné vybavenie lekárne (lekárenský správcovský systém)
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Technické a informačné vybavenie lekárne (lekárenský správcovský systém) Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Technické a informačné vybavenie lekárne (lekárenský správcovský systém)
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Ústavná lekáreň s výdajom pre verejnosť

Výzva na predkladanie ponúk - Ústavná lekáreň s výdajom pre verejnosť Výzva na predkladanie ponúk - Ústavná lekáreň s výdajom pre verejnosť
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení - Ústavná lekáreň s výdajom pre verejnosť Zápisnica o vyhodnotení - Ústavná lekáreň s výdajom pre verejnosť
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Vzduchotechnické a elektroinštalačné práce

Výzva na predkladanie ponúk - vzduchotechnické a elektroinštalačné práce Výzva na predkladanie ponúk - vzduchotechnické a elektroinštalačné práce
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení - vzduchotechnické a elektroinštalačné práce Zápisnica o vyhodnotení - vzduchotechnické a elektroinštalačné práce
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Zariadenie lekárne NÚRCH

Výzva na predkladanie ponúk - Zariadenie lekárne NÚRCH Výzva na predkladanie ponúk - Zariadenie lekárne NÚRCH
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Zariadenie lekárne NÚRCH Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Zariadenie lekárne NÚRCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Výmena výplní otvorov NÚRCH

Výzva na predkladanie ponúk - Výmena výplní otvorov NÚRCH Výzva na predkladanie ponúk - Výmena výplní otvorov NÚRCH
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Výmena výplní otvorov NÚRCH Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Výmena výplní otvorov NÚRCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne NÚRCH

Výzva na predkladanie ponúk - Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne NÚRCH Výzva na predkladanie ponúk - Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne NÚRCH
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne NÚRCH Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne NÚRCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Kompatibilné tonery

Výzva na predkladanie ponúk - Kompatibilné tonery Výzva na predkladanie ponúk - Kompatibilné tonery
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Kompatibilné tonery Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Kompatibilné tonery
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Zariadenie na úpravu vody

Výzva na predkladanie ponúk - Zariadenie na úpravu vody Výzva na predkladanie ponúk - Zariadenie na úpravu vody
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Zariadenie na úpravu vody Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Zariadenie na úpravu vody
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Vstup NÚRCH

Výzva na predkladanie ponúk - Vstup NÚRCH Výzva na predkladanie ponúk - Vstup NÚRCH
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Vstup NÚRCH Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Vstup NÚRCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Oprava balkónov NÚRCH

Výzva na predkladanie ponúk - Oprava balkónov NÚRCH Výzva na predkladanie ponúk - Oprava balkónov NÚRCH
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Oprava balkónov NÚRCH Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Oprava balkónov NÚRCH
Súbor na stiahnutie
Zrušenie predmetu zákazky „Oprava balkónov“ Zrušenie predmetu zákazky „Oprava balkónov“
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Výmena okenných konštrukcií NÚRCH

Výzva na predkladanie ponúk - Výmena okenných konštrukcií NÚRCH Výzva na predkladanie ponúk - Výmena okenných konštrukcií NÚRCH
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Výmena okenných konštrukcií NÚRCH Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Výmena okenných konštrukcií NÚRCH
Súbor na stiahnutie
Zrušenie predmetu zákazky „Výmena okenných konštrukcií“ Zrušenie predmetu zákazky „Výmena okenných konštrukcií“
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Oprava strešnej krytiny NÚRCH

Výzva na predkladanie ponúk - Oprava strešnej krytiny NÚRCH Výzva na predkladanie ponúk - Oprava strešnej krytiny NÚRCH
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Oprava strešnej krytiny NÚRCH Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Oprava strešnej krytiny NÚRCH
Súbor na stiahnutie
Zrušenie predmetu zákazky „Oprava strešnej krytiny“ Zrušenie predmetu zákazky „Oprava strešnej krytiny“
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Oprava nadstrešných konštrukcií NÚRCH

Výzva na predkladanie ponúk - Oprava nadstrešných konštrukcií NÚRCH Výzva na predkladanie ponúk - Oprava nadstrešných konštrukcií NÚRCH
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Oprava nadstrešných konštrukcií NÚRCH Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Oprava nadstrešných konštrukcií NÚRCH
Súbor na stiahnutie
Zrušenie predmetu zákazky „Oprava nadstrešných konštrukcií“ Zrušenie predmetu zákazky „Oprava nadstrešných konštrukcií“
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou : Softvér na podporu DRG v SR

Výzva na predkladanie ponúk - Softvér na podporu DRG v SR Výzva na predkladanie ponúk - Softvér na podporu DRG v SR
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Softvér na podporu DRG v SR Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Softvér na podporu DRG v SR
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Pripojenie NIS MEDEA k elektronickému zdravotníctvu (eHealth,dnes eZdravie)

Výzva na predkladanie ponúk - Pripojenie NIS Medea k eHealth Výzva na predkladanie ponúk - Pripojenie NIS Medea k eHealth
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Pripojenie NIS Medea k eHealth Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Pripojenie NIS Medea k eHealth
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Príprava a dodanie stravy pre zamestnancov NURCH

Výzva na predkladanie ponúk - Príprava a dodanie stravy pre zamestnancov NURCH Výzva na predkladanie ponúk - Príprava a dodanie stravy pre zamestnancov NURCH
Súbor na stiahnutie
Príloha 1 Príprava a dovoz stravy pre zamestn. NURCH ZsNH služby Príloha 1 Príprava a dovoz stravy pre zamestn. NURCH ZsNH služby
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Príprava a dodanie stravy pre zamestnancov NURCH Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Príprava a dodanie stravy pre zamestnancov NURCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Komplexné poistenie“

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet obstarávania „Komplexné poistenie“ Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet obstarávania „Komplexné poistenie“
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Komplexné poistenie Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Komplexné poistenie
Súbor na stiahnutie
Zrušenie predmetu zákazky - Komplexné poistenie Zrušenie predmetu zákazky - Komplexné poistenie
Súbor na stiahnutie