Verejné obstarávanie 2018

Zákazka s nízkou hodnotou: Personálny audit NÚRCH 

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Personálny audit NURCH Výzva na predkladanie cenových ponúk - Personálny audit NURCH
Súbor na stiahnutie
Vyhodnotenie ponúk - Personálny audit NURCH Vyhodnotenie ponúk - Personálny audit NURCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Zavedenie GDPR

Žiadanka - Zavedenie GDPR Žiadanka - Zavedenie GDPR
Súbor na stiahnutie
Vyhodnotenie zákazky - Zavedenie GDPR Vyhodnotenie zákazky - Zavedenie GDPR
Súbor na stiahnutie

Vypracovanie projektovej dokumentácie - Oprava strechy NURCH

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Oprava strechy NURCH Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Oprava strechy NURCH
Súbor na stiahnutie
Vyhodnotenie zákazky - Projektová dokumentácia - Oprava strechy NURCH Vyhodnotenie zákazky - Projektová dokumentácia - Oprava strechy NURCH
Súbor na stiahnutnie

Zákazka s nízkou hodnotou: Hygienické potreby do dávkovačov TORK

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Hygienické potreby do dávkovačov TORK Výzva na predkladanie cenových ponúk - Hygienické potreby do dávkovačov TORK
Súbor na stiahnutie
Vyhodnotenie zákazky - Hygienické potreby do dávkovačov TORK Vyhodnotenie zákazky - Hygienické potreby do dávkovačov TORK
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Dodanie kancelárskych potrieb

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Dodanie kancelárskych potrieb Výzva na predkladanie cenových ponúk - Dodanie kancelárskych potrieb
Súbor na stiahnutie
Vyhodnotenie zákazky - Dodanie kancelárskych potrieb Vyhodnotenie zákazky - Dodanie kancelárskych potrieb
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Vypracovanie projektovej dokumentácie – Realizácia modernizácie technológie bazénu NURCH

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie – Realizácia modernizácie technológie bazénu NURCH Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie – Realizácia modernizácie technológie bazénu NURCH
Súbor na stiahnutie
Vyhodnotenie zákazky - Vypracovanie projektovej dokumentácie – Realizácia modernizácie technológie bazénu NURCH Vyhodnotenie zákazky - Vypracovanie projektovej dokumentácie – Realizácia modernizácie technológie bazénu NURCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia izieb pacientov a rehabilitačného oddelenia

Výzva na predkladanie cenových ponuk - Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia izieb pacientov a rehabilitačného oddelenia Výzva na predkladanie cenových ponuk - Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia izieb pacientov a rehabilitačného oddelenia
Súbor na stiahnutie
Vyhodnotenie zákazky - Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia izieb pacientov a rehabilitačného oddelenia Vyhodnotenie zákazky - Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia izieb pacientov a rehabilitačného oddelenia
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Vypracovanie projektovej dokumentácie – Výmena okenných otvorov a dverí balkónov

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie – Výmena okenných otvorov a dverí balkónov Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie – Výmena okenných otvorov a dverí balkónov
Súbor na stiahnutie
Vyhodnotenie zákazky - Vypracovanie projektovej dokumentácie – Výmena okenných otvorov a dverí balkónov Vyhodnotenie zákazky - Vypracovanie projektovej dokumentácie – Výmena okenných otvorov a dverí balkónov
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Umývačka laboratórneho skla

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Umývačka laboratórneho skla Výzva na predkladanie cenových ponúk - Umývačka laboratórneho skla
Súbor na stiahnutie
Vyhodnotenie zákazky - Umývačka laboratórneho skla Vyhodnotenie zákazky - Umývačka laboratórneho skla
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Materiál na upratovanie a čistenie

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Materiál na upratovanie a čistenie Výzva na predkladanie cenových ponúk - Materiál na upratovanie a čistenie
Súbor na stiahnutie
Vyhodnotenie zákazky - Materiál na upratovanie a čistenie Vyhodnotenie zákazky - Materiál na upratovanie a čistenie
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Podpora informačného systému NÚRCH

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Podpora informačného systému NÚRCH pre rok 2018-2019 Výzva na predkladanie cenových ponúk - Podpora informačného systému NÚRCH pre rok 2018-2019
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Podpora informačného systému NURCH Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Podpora informačného systému NURCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Záhradný traktor

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Záhradný traktor Výzva na predkladanie cenových ponúk - Záhradný traktor
Súbor na stiahnutie
Vyhodnotenie zákazky - Záhradný traktor Vyhodnotenie zákazky - Záhradný traktor
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Audit projektu DevelopAKUre 304985

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Audit projektu DevelopAKUre Výzva na predkladanie cenových ponúk - Audit projektu DevelopAKUre
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Audit projektu DevelopAKUre 304985 Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Audit projektu DevelopAKUre 304985
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne NÚRCH

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne NÚRCH Výzva na predkladanie cenových ponúk - Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne NÚRCH
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne NURCH Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne NURCH
Súbor na stiahnutie

Zákazka s nízkou hodnotou: Oprava strešnej krytiny

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava strešnej krytiny Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava strešnej krytiny
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Oprava strešnej krytiny Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Oprava strešnej krytiny
Súbor na stiahnutie

Zákazka: Stavebné úpravy V. poschodia NÚRCH

Výzva na predkladanie ponuk -Stavebné úpravy V. poschodia NÚRCH Výzva na predkladanie ponuk -Stavebné úpravy V. poschodia NÚRCH
Súbor na stiahnutie
Stavebné úpravy V.poschodia - výkaz výmer Stavebné úpravy V.poschodia - výkaz výmer
Súbor na stiahnutie
Zmluva o dielo - práce 5. poschodie Zmluva o dielo - práce 5. poschodie
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Stavebné úpravy V. poschodia NURCH Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Stavebné úpravy V. poschodia NURCH
Súbor na stiahnutie

Zázazka: Poradenské služby NÚRCH

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Poradenské služby NURCH Výzva na predkladanie cenových ponúk - Poradenské služby NURCH
Súbor na stiahnutie
Zápisnica o vyhodnotení ponuk: Poradenské služby NÚRCH Zápisnica o vyhodnotení ponuk: Poradenské služby NÚRCH
Súbor na stiahnutie
Oznámenie o úspešnosti - Poradenské služby Oznámenie o úspešnosti - Poradenské služby
Súbor na stiahnutie