KONTAKT

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
Nábrežie I. Krasku 4921 12  Piešťany

 

Generálny riaditeľ: doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.

Ekonomický riaditeľ: Ing. Veronika Judičáková, MBA  

Medicínsky riaditeľ: MUDr. Mgr. Daniela Kňaze Doležalová

Vedúca odboru ošetrovateľstva: Mgr. Katarína Kovárová, MBA

Hlavný ekonóm: Ing. Erika Jurgová

Samostatný odborný referent pre verejné obstáravanie: Ing. Peter Bittara

Primár klinického úseku: MUDr. Alena Tuchyňová, PhD., MBA

Katedra reumatológie LF SZU a NÚRCH: prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

Nahlásenie protispoločenskej činnosti a korupcie
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Ambulancie

Osteocentrum

Osteologické vyšetrenie

v čase od  9:30 - 11:30 hod.
pacient si v stanovený deň vyšetrenia prinesie výmenný lístok

Centrum pre podávanie biologickej a infúznej liečby

Centrum pre podávanie biologickej a infúznej liečby

Manažérka: Mgr. Katarína Barančíková

Pracovisko biomedicínskeho výskumu

Manažérka: Mgr. Lucia Chalasová