KONTAKT

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
Nábrežie I. Krasku 4
921 12  
Piešťany

 

Generálny riaditeľ: doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.

Ekonomický riaditeľ: Ing. Veronika Judičáková, MBA  

Medicínsky riaditeľ: MUDr. JUDr. Daniela Kňaze Doležalová

Rada riaditeľov
Sekretariát Rady riaditeľov

Vedúca odboru ošetrovateľstva: Mgr. Katarína Kovárová, MBA

Hlavný ekonóm: Ing. Erika Jurgová

Oddelenie pre verejné obstáravanie

Primár klinického úseku: MUDr. Alena Tuchyňová, PhD., MBA

Katedra reumatológie LF SZU a NÚRCH: prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

Ochrana osobných údajov - GDPR
Nahlásenie protispoločenskej činnosti a korupcie
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

NÚRCH Piešťany je podľa zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinnou osobou.

Zo zákona vyberáme:

§ 3
(2) Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba
informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.


Obmedzenia prístupu k informáciám: viac  § 8 Ochrana utajovaných skutočností, § 9 Ochrana osobnosti a osobných údajov, § 10 Ochrana obchodného tajomstva, § 11 Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám.

Ambulancie

Osteocentrum

Osteologické vyšetrenie

v čase od  9:30 - 11:30 hod.
pacient si v stanovený deň vyšetrenia prinesie výmenný lístok

Centrum pre podávanie biologickej a infúznej liečby

Centrum pre podávanie biologickej a infúznej liečby

Manažérka: Mgr. Katarína Barančíková

Pracovisko biomedicínskeho výskumu

Manažérka: Mgr. Lucia Chalasová