Odborné výskumné pracoviská

Oddelenie klinického skúšania

 

NÚRCH Piešťany má dlhoročnú tradíciu v biomedicínskom výskume pri klinickom overovaní nových liečiv, hlavne inhibítorov TNF, ale aj druholíniových biologických liekov, ktoré navodzujú imunologickú homeostázu inými mechanizmami ako inhibíciou TNF u pacientov so závažnými zápalovými reumatickými ochoreniami, ako je Reumatoidná artritída, Ankylozujúca spondylartritída, Psoriatická artritída, Juvenilná idiopatická artritída a dna.

 

Každá klinická skúška podlieha vopred schváleniu Etickou komisiou NÚRCH  na základe zaslanej Žiadosti, predloženia požadovaných dokumentov a za úhradu podľa platného Cenníka Etickej komisie.

 


Koordinátor:  Mgr. Sylvia Moringová

Tel.:+421 33 79 69 247