Lekárska knižnica

Lekárska knižnica Národného ústavu reumatických chorôb  (NÚRCH) patrí medzi špeciálne knižnice. Je knižnično-informačným pracoviskom, ktoré poskytuje komplexné informačné zabezpečenie a služby v oblasti lekárskych vied, najmä reumatológie a príbuzných medicínskych odborov pracovníkom NÚRCH, študentom medicíny, ale aj ostatným záujemcom. Nachádza sa na 2. poschodí, č. dverí 207.

 

Lekárska knižnica eviduje vo svojom fonde 13 836 knižničných jednotiek; uchováva 101 zahraničných a 45 slovenských titulov časopisov.

 

Knižnično-informačné služby sa poskytujú v pondelok až piatok podľa potreby (kontaktovať p. Petrášovú, tel. 033/7969 106)

               

  Knižničný a výpožičný poriadok Lekárskej knižnice NÚRCH Piešťany
  Zoznam zahraničných periodík v Lekárskej knižnici NÚRCH
  Zoznam slovenských periodík v Lekárskej knižnici NÚRCH