Katedra reumatológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a NÚRCH

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany:  výučbová základňa
Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany

 

Vedúci katedry: 

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
tel.: +421 33 79 69 111
e-mail: ivan.rybar@nurch.sk, ivan.rybar@szu.sk

Zástupca vedúceho katedry pre pedagogickú činnosť: 

MUDr. Ulrika Ursínyová, PhD.
tel.: +421 33 79 69 111
e-mail: ulrika.ursinyova@nurch.sk

Viac informácií nájdete na stránke Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, Katedry reumatológie LF SZU a NÚRCH.