Žiadosť o vyšetrenie

(Ako prílohu je nutné priložiť „Žiadosť o predvolanie do NÚRCH“ vyplnenú odosielajúcim lekárom!)

Žiadosť o predvolanie do NÚRCH (stiahnete tu)

(vyplniteľný formulár, opečiatkovaný a podpísaný odosielajúcim lekárom oskenujte a priložte ako prílohu)