Žiadosť o vyšetrenie

(Ako prílohu je nutné priložiť „Žiadosť o predvolanie do NÚRCH“ vyplnenú odosielajúcim lekárom! Prosíme Vás o zaškrtnutie relevantných políčok o prekonaní ochorenia COVID-19/očkovaní/neočkovaní proti COVID-19)

Žiadosť o predvolanie do NÚRCH

(vyplniteľný formulár, opečiatkovaný a podpísaný oscanujte a priložte ako prílohu)