Ukončené projekty podporené EÚ

 

Názov projektu: Clinical Development of Nitisinone for Alkaptonuria (DevelopAKUre)

Výzva: FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1, HEALTH.2012.2.4.4-1 (Preclinical and/or clinical development of substances with a clear potential as orphan drugs)

Rozpočet projektu pre NÚRCH: 522 493 EUR

Trvanie projektu: 11/2011 - 04/2018

Konzorcium: Royal Liverpool University Hospital Trust (UK koordinátor), University of Liverpool (UK), Národný ústav reumatických chorôb (Slovensko), Hôpital Necker Enfants Malades APHP (Francúzko), PSR Group BV (Holandsko), Nordic Bioscience A/S (Dánsko), University of Siena (Taliansko), Alkaptonuria Society Ltd (UK), Swedish Orphan Biovitrum International AB (Švédsko), Biomedicínske centrum SAV (Slovensko), Association pour la Lutte Contre l‟Alcaptonurie (Francúzko)

Viac na: https://cordis.europa.eu/project/id/304985

SONIA - DevelopAKUre - klinický vývoj lieku Nitisinone pre liečbu alkaptonúrie

DevelopAKUre, Clinical Development of Nitisinone for Alkaptonuria

 

 

 

 

 

Názov projektu: The Glucocorticoid Low-dose Outcome in RheumatoId Arthritis Study (GLORIA)

 

Výzva: Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)

Rozpočet projektu pre NÚRCH: Modulárny rozpočet (1562 EUR za pacienta ukončeného v štúdii)

Trvanie projektu: 9/2015 – 08/2021

Konzorcium: STICHTING VU-VUMC (Holandsko-koordinátor), CENTRO HOSPITALARE UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA (Portugalsko), CHARITE – UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN (Nemecko), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA (Taliansko), Národný ústav reumatických chorôb (Slovensko), DEBRECENI EGYETEM (Maďarsko), UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE'CAROL DAVILA' DIN BUCURESTI (Rumunsko), CLINQUEST SERVICES B.V. (Holandsko), ASSIGN BENELUX DEVELOPMENT B.V., (Holandsko), STICHTING TOOLS (Holandsko), BLUEPHARMA - INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., (Portugalsko)

 

Viac informácií na:

https://cordis.europa.eu/project/id/634886

http://www.gloriatrial.org/


 

Projekt EUSTAR/EULAR  - výskum patogenézy, správna diagnostika a liečba systémovej sklerózy.
 

RASGENAS ( r. 2009- 2012) – cez hraničná spolupráca medzi  Endokrinologickým ústavom SAV a Viedenskou Univerzitou. Účasť NÚRCH ako strategický partner.
Výskum nežiadúcich účinkov glukokortikoidov z pohľadu pacientov a reumatológov, - zodpovedný riešiťeľ: Hans Bjielsma, Univerzita Utrecht, Holandsko