Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 

Verejný obstarávateľ: 
Národný ústav reumatických chorôb

Adresa: 
Nábr. I. Krasku 4782/4, 921 12 Piešťany

Právna forma: 
Štátna príspevková organizácia

IČO: 
00165271

DIČ: 
2020530732

IČ pre DPH: 
SK2020530732


Kontaktné osoby:


Andrea Brňová

+421 33 7969 112

 

 

 

 

 

 

Dôležité stránky

 

Úrad pre verejné obstarávanie

Centrálny register zmlúv - zmluvy NÚRCH

 

 

Informácie a dokumenty

 

Projekty v príprave

Archív