Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 

Verejný obstarávateľ: 
Národný ústav reumatických chorôb

Adresa: 
Nábr. I. Krasku 4782/4, 921 12 Piešťany

Právna forma: 
Štátna príspevková organizácia

IČO: 
00165271

DIČ: 
2020530732

IČ pre DPH: 
SK2020530732


Kontaktné osoby:
Ing. Miloš Gavač

+421 33 7969 112

Mgr. Veronika Grňová

+421 33 7969 118
 

obstaravanie@nurch.sk

 

Dôležité stránky

 

Úrad pre verejné obstarávanie

Centrálny register zmlúv - zmluvy NÚRCH

 

Informácie a dokumenty

 

Informácie a dokumenty zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z.- Zákon o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")

 

Verejné obstarávanie 2021

 

Verejné obstarávanie 2020

 

Verejné obstarávanie 2019

 

Verejné obstarávanie 2018

 

Verejné obstarávanie 2017

 

Verejné obstarávanie 2016

 

Verejné obstarávanie 2015

 

Verejné obstarávanie 2014

 

Verejné obstarávanie 2013

 

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona

 

Informácie zverejnené podľa § 102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. Zákon o verejnom obstarávaní

 

Informácie sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. - objednávky a faktúry