Predaj prebytočného majetku štátu

Ponuky na predaj prebytočného hnuteľného majetku:

 

 

1. Kryokomora Range Typ,  3 ks - ponuka

2. Vaňa s podvodnými masážnymi dýzami Warishofen  Gl 1800 AC, 2 ks - ponuka

3. Vírivý bazén Highlife Grandee - ponuka

 

 

Termín obhliadky: po telefonickom dohovore

Kontaktná osoba: Monika Petrášová

monika.petrasova@nurch.sk

033/7969106

Koniec lehoty na doručenie ponuky: 30.06.2023