Cenník

Národný ústav reumatických chorôb v zmysle § 79 ods. 1, písm. g) zákona č. 578/2004 Zb. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje cenník zdravotných výkonov, ktoré poskytuje, ako aj cenník ďalších služieb a ubytovania.

 

Cenník zdravotných výkonov, nadštandardných služieb a služieb s tým súvisiacich, za plnú úhradu pacientom

 

 

Príloha č. 1 - Žiadosť o poskytnutie služieb za úhradu

Príloha č. 2 - Dohoda o úhrade za pobyt sprievodcu

Príloha č. 3 - Žiadosť o odpustenie úhrady pobytu sprievodcu dieťaťa nad 3 roky zo sociálnych dôvodov

Príloha č. 4 - Uznávacie vyhlásenie

Príloha č. 5 - Podklad pre zúčtovanie