Lekáreň

Kvôli zabezpečeniu kompletnej starostlivosti pre hospitalizovaných i ambulantných pacientov sa vedenie ústavu rozhodlo vybudovať nemocničnú lekáreň s výdajom verejnosti. Lekáreň bola otvorená v auguste 2017. Zásobujeme všetky oddelenia nemocnice i ambulancie liekmi, infúznymi roztokmi i zdravotníckym materiálom. Špecializujeme sa hlavne na výdaj biologickej liečby na oddelenie aj na lekárske predpisy. Značnú časť pracovnej doby venujeme evidencii a výdaju centrálne nakupovaných liekov. Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je aj spracovávanie príjmových a výdajkových dokladov, spracovanie receptov pre jednotlivé poisťovne. Vykonávame vstupnú kontrolu liečivých látok a pripravujeme IPL pre nemocnicu i pre verejnosť podľa lekárskeho predpisu.

Lekáreň má 4 oddelenia:

Oddelenie klinickej farmácie, kde prijímame, skladujeme a vydávame lieky pre nemocnicu na základe žiadaniek. Na tomto oddelení máme sklad infúznych roztokov, a tiež miestnosť na uchovávanie liekov pri zníženej teplote.

Oddelenie prípravy humánnych liekov - tu sa nachádza galenické laboratórium, ktorého súčasťou je aj priestor na vykonávanie vstupnej kontroly.

Oddelenie zdravotníckych pomôcok, kde prijímame, skladujeme a vydávame zdravotnícke pomôcky na jednotlivé oddelenia nemocnice.

Oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín verejnosti - tu je zriadená oficína, príručný sklad liekov a priestor na spracovanie receptov, poukazov a faktúr, toto oddelenie funguje ako verejná lekáreň, kde poskytujeme odbornú lekárenskú starostlivosť pre našich hospitalizovaných i ambulantných pacientov a tiež ľudí zo širokého okolia.


Kolektív našej lekárne tvoria 2 magistry farmácie (PharmDr. Adriana Wagner - vedúca lekárne, Mgr. Adriana Demčáková), 2 farmaceutické laborantky (Mária Pekarovičová, Zuzana Blašková) a sanitárka (Katarína Rusnáková).

Ako vedúca lekárne sa touto cestou chcem poďakovať nášmu kolektívu za spoluprácu a svedomitosť pri plnení si svojich povinností. Tiež veľké ďakujem patrí lekárom, sestričkám a personálu nemocnice za skvelú spoluprácu.

 

PharmDr. Adriana Wagner, vedúca lekárne

 

Prevádzkové hodiny

 

PONDELOK 7:30 - 15:30
UTOROK 7:30 - 15:30
STREDA 7:30 - 15:30
ŠTVRTOK 7:30 - 15:30
PIATOK 7:30 - 15:30

 

Platba kartou je možná.

 

Kontakt:

Tel.: 033/7969502

E-mail: lekaren@nurch.sk