Domáci poriadok pre pacientov Národného ústavu reumatických chorôb

Prosíme pacientov, ktorí k nám prichádzajú na hospitalizáciu, aby si preštudovali pokyny, ktoré sa nachádzajú v priloženom materiáli. Ďakujeme.

V prípade aktualizácie údajov z dôvodu zmeny epidemiologickej situácie nájdete príslušné zmeny Domáceho poriadku podľa dátumu v sekcii Aktuálne správy - novinky

Domáci poriadok pre hospitalizovaných pacientov