Dizajn manuál

Dizajn manuál Národného ústavu reumatických chorôb, platný od 9. 9. 2022, určuje zásady používanie a ochrany loga a firemnej identity.