Inštrukcie pre pacientov k hospitalizácii

 

Domáci poriadok

 

 

Hospitalizácia pacienta

 

Príjem pacienta na hospitalizáciu odporúča reumatológ v obvode, do ktorého pacient patrí, alebo reumatológ Národného ústavu reumatických chorôb na základe predchádzajúceho ambulantného vyšetrenia. V odôvodnených prípadoch, na základe zhodnotenia zdravotnej dokumentácie i lekár špecialista v odbore ortopédia, a to na rehabilitačný pobyt po reumochirurgických operáciách, alebo iní lekári v odbore vnútorné lekárstvo, neurológia po konzultácii s primárom lôžkového úseku na základe vypísanej Žiadosti na hospitalizáciu.

 

Na základe Žiadosti o predvolanie chorého do Národného ústavu reumatických chorôb, ktoré zasielajú do prijímacej kancelárie ústavu odporúčajúci lekári, sú pacienti objednaní na hospitalizáciu. Pacienti môžu byť tiež preložení do NÚRCH na hospitalizáciu na základe žiadostí o hospitalizáciu z jednotlivých kliník fakultných nemocníc alebo oddelení iných zdravotníckych zariadení.

 

Hospitalizovaní sú aj pacienti, u ktorých nie je presne stanovená diagnóza zápalového reumatického ochorenia, pacienti so zápalovými reumatickými chorobami, u ktorých nie je podávaná liečba dostatočne účinná, alebo je potrebná zmena liečby.  Niektorí pacienti sú prijatí na hospitalizáciu na  celkové vyšetrenie a zhodnotenie chorobného nálezu, jeho aktivity a zváženie ďalšej liečby. Počet mesačne hospitalizovaných pacientov je daný limitmi, stanovenými jednotlivými zdravotnými poisťovňami. 

 

Hospitalizovaní  pacienti  sú na jednotlivých oddeleniach poučení zdravotnými sestrami o prevádzke na oddelení a následne o vyšetrení ošetrujúcim lekárom, ktorý podľa aktuálneho klinického nálezu ordinuje liečbu a vyšetrenia krvných testov, rádiodiagnostické, ultrasonografické vyšetrenia a vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú na oddelení funkčnej diagnostiky.  Lekár -  fyziater u prijatých pacientov ordinuje program rehabilitačnej liečby pre pacienta.

 

Príjem pacienta na lôžko

 

Pri vstupe do budovy sa hláste na recepcii vo vestibule.

 

Prijímacia kancelária sa nachádza na II. poschodí č. dverí 202. V prijímacej kancelárii sa vypíšu všetky potrebné formality na vaše prijatie. Dostanete tu aj informáciu, na ktorom poschodí a v ktorej izbe budete umiestnení. S dokumentáciou, vydanou v prijímacej kancelárii, sa budete hlásiť u sestier na príslušnom poschodí.

 

Sestra Vás uvedenie na Vašu izbu, odovzdá Vám kľúč od skrinky a vypíše s Vami ošetrovateľský formulár. Na izbe následne počkáte na vstupné vyšetrenie Vaším ošetrujúcim lekárom. Na vyšetrenie si pripravte svoju zdravotnú dokumentáciu a zoznam liekov, ktoré užívate.

 

Vstupné vyšetrenie vykoná ošetrujúci lekár, ktorý po zhodnotení Vášho zdravotného stavu naplánuje program ďalších vyšetrení, druh diéty, pohybový režim a prípadné zmeny v liečbe, o ktorých Vás bude informovať.

 

Taktiež Vás vyšetrí rehabilitačný lekár, ktorý Vám vystaví plán rehabilitačných procedúr a vydá rehabilitačnú knižku, ktorú musíte pred ukončením hospitalizácie po absolvovaní procedúr vrátiť na rehabilitačnom oddelení.

 

Usporiadanie lôžkových oddelení a číslovanie izieb

 

Oddelenie na II. poschodí 201-212 a 214-225
Oddelenie na III. poschodí 301-312 a 314-325
Oddelenie na IV. poschodí 401-412

 

Na každom lôžkovom oddelení sa nachádzajú izby pacientov s príslušenstvom (WC, umývadlo, sprchový kút, balkón). Izby sú jedno a dvojlôžkové. Ak si prajete ubytovanie v jednolôžkovej izbe, treba to vyznačiť priamo v tlačive „Žiadosť o predvolanie chorého...". Služba je spoplatňovaná podľa aktuálne platného Cenníka NÚRCH). Počet jednolôžkových izieb je však limitovaný. K dispozícii sú aj 2 nadštandardné izby (klimatizácia, TV, chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, vlastné sociálne zariadenie).

 

Vizity na lôžkach pacientov

 

Vizity ošetrujúcim lekárom sa konajú každý pracovný deň deň v čase od 07:45 h do 08:30 h. Môže sa stať, že z organizačných dôvodov NÚRCH musí Váš ošetrujúci lekár vykonať vizitu skôr, o tom však budete vopred informovaní zdravotníckym personálom. Vizity počas soboty a nedele v dopoludňajších hodinách, preto sa zdržujte na svojich izbách.

 

Na primárskej vizite buďte oblečení v pyžame a na stolíku majte pripravenú rehabilitačnú knižku. O vizite primára budete vopred informovaní zdravotníckym pracovníkom.

 

Po vizite môžete odísť na plánované vyšetrenia, cvičenia alebo plánované procedúry na rehabilitácii. Ak procedúru nemôžete absolvovať v určenom čase podľa rehabilitačného programu, oznámte to včas rehabilitačnému pracovníkovi a informujte sa o prípadnom náhradnom termíne (môže sa stať, že táto procedúra z prevádzkových dôvodov nebude podaná).

 

Večernú kontrolu pacientov vykonáva službukonajúca sestra denne v čase od 20:00 h do 21:00 h.

 

Nočný pokoj

 

Na lôžkovom oddelení je nočný pokoj v čase od 22:00 h do 06:00 h.

 

Vychádzky, park

 

Zdravotné vychádzky sú súčasťou pohybovej liečby, ak to dovolí Váš zdravotný stav, čo posúdi Váš ošetrujúci lekár. Vhodnosť zdravotných vychádzok na základe Vášho aktuálneho zdravotného stavu posúdi Váš ošetrujúci lekár. Napriek súhlasu lekára sú vychádzky vždy len na vlastnú zodpovednosť. Režim zdravotných vychádzok sa môže meniť podľa aktuálnych poveternostných a hygienicko-epidemiologických podmienok.

 

Priepustky počas hospitalizácie nie sú dovolené. Výnimky musí udeliť lekár (vážne rodinné dôvody, vyšetrenia).

 

Terasa pre pacientov

 

Terasa pre pacientov sa nachádza na IV. poschodí a je otvorená:


- v letnom období od 08:00 h do 21:00 h
- v zimnom období od 08:00 h do 17:00 h

Je prísne zakázané na terase fajčiť,  vykláňať sa z terasy a sedieť na obvodovom múre terasy!

 

Bezpečnosť osobných vecí a cenností

 

Pri odchode z izby si nenechávajte cenné veci na stole, ale zamknite ich do svojich skriniek. NÚRCH nenesie zodpovednosť za ich prípadnú stratu.

 

Ak máte so sebou väčší obnos peňazí a hodnotné veci, odporúčame, aby ste si ich uložili do ústavného trezoru u vedúcej sestry, ktorá sídli na I. poschodí číslo miestnosti 167.

Upozorňujeme pacientov, že v budove, ani v blízkosti sa nenachádza bankomat. Prípadné doplatky v zmysle cenníka je možné uhradiť kartou priamo v pokladni. V nemocničnom bufete a v lekárni je tiež možnosť platit kartou.

 

Stravovanie v ústave

 

V deň príchodu začína vaše stravovanie obedom, v deň odchodu sa končí raňajkami. Diétu určí lekár, a sestra nahlási servírke v jedálni, kde Vám bude určený stôl, pri ktorom sa budete stravovať počas Vášho pobytu v NÚRCH-u.

 

V pacientskej jedálni je každé miesto označené menom pacienta a jeho diétou. Prosím, akceptujte druh a množstvo stravy, servírovanej našimi servírkami.

 

Diéty sú podávané na základe odporučenia Vášho ošetrujúceho lekára s prihliadnutím na Vaše individuálne potreby s presnou gramážou stanovenou normami. Špecifiká diéty s Vami na požiadanie prediskutuje diétna sestra ústavu. Vaša diéta je súčasťou Vašej komplexnej liečby.

 

Ak máte závažné zdravotné problémy, ktoré Vám neumožňujú stravovať sa v pacientskej jedálni, bude Vám strava dodaná na izbu. O tejto potrebe rozhodne po konzultácii s Vami ošetrujúci lekár.

 

Použitý riad bude servírkou zozbieraný. Prosíme, aby ste si servis a príbory nenechávali na izbách pre následné použitie, nakoľko dochádza k jeho stratám a znehodnoteniu. Za každé poškodenie riadu či jeho stratu bude požadovaná náhrada škody vo výške nového zakúpenia v znehodnotenom množstve.

 

V pacientskej jedálni sú pri vstupe vpravo na stole umiestnené dve nádoby s čajom – sladeným a nesladeným. Použitie množstva nie je limitované. Rovnaké nádoby s čajom sú umiestnené na každom oddelení k voľnému odberu.

 

Na každom oddelení je na stolíku umiestnená rýchlovarná kanvica a aj mikrovlnná rúra určená pre potreby pacientov.

 

Na odkladanie potravín, prosíme, používajte výhradne chladničku určenú pre pacientov a nie parapetnú dosku na balkóne! Tým predídete znehodnoteniu potravín (pôsobenie slnka, zdusenie v igelitovom vrecku a pod.), ako aj znečisťovaniu balkóna vtáctvom. Chladnička na potraviny pre pacientov sa nachádza na chodbe každého oddelenia. Potraviny si označte svojim menom a číslom izby na pripravené lepky. Pri odchode si vyberte všetky potraviny z chladničky! Znehodnotené (plesnivé, po záruke) a neoznačené potraviny bude ošetrujúci personál automaticky likvidovať pri pravidelných kontrolách obsahu chladničiek.

 

Čajová kuchynka je otvorená v čase od 6:00 h do 22:00 h.

 

Pripomienky k strave riešte so svojim ošetrujúcim lekárom, prípadne s diétnou sestrou.

 

Výdaj stravy:

 

Raňajky od 07:15 h  do 07:45 h (po nahlásení pacientov, ktorí majú sonografické vyšetrenie brucha alebo gastrofibroskopické vyšetrenie, im budú raňajky odložené a po vyšetrení si ich môžu prísť zjesť do pacientskej jedálne, eventuálne po dohovore so servírkou aj na izbe);

Obed od 12:00 h do 13:00 h

Večera od 17:00 h do 17:30 h, potom sa jedáleň uzamyká! (1x týždenne sa podáva suchá večera)

 

Platí zákaz vynášania riadu z pacientskej jedálne!

 

Používanie vlastných elektrospotrebičov

 

Na izbách je povolené používať prinesené elektrospotrebiče (rádio, televízor, počítač). Používanie elektrospotrebičov nesmie rušiť ostatných pacientov.

 

TV, pacientská knižnica, bohoslužby

 

Na 2., 3. a 4. poschodí sa nachádza televízor určený pre pacientov. Ovládač Vám zapožičia službukonajúca sestra na príslušnom poschodí. Pri sledovaní televízora dbajte na to, aby ste hlučnosťou nerušili ostatných pacientov. Nočný pokoj je od 22:00 h.

 

V zimnej záhrade (na prízemí ústavu oproti osteologickej ambulancii) sa nachádza  pacientská knižnica, kde si môžete vypožičať knihy, a to v utorok a vo štvrtok v čase od 13:15 h do 14:00 h. Výpožičné služby pre pacientov sa poskytujú bezplatne. Pacienti musia dodržiavať Výpožičný poriadok, o ktorom sú informovaní pracovníčkou pacientskej knižnice (p. Petrášová, tel. 033/79 69 106).

 

Na všetkých lôžkových oddeleniach je dostupné wifi pripojenie na internet – heslo  je zverejnené na oddelení.

 

Na I. poschodí sa nachádza kaplnka sv Michala Archanjela, ktorá je k dispozícii len pre hospitalizovaných pacientov. Vstup do kaplnky je cez Ambulantný trakt. Informácie o čase sv. omše sa nachádzajú na dverách kaplnky a na nástenke na lôžkovom oddelení.

 

Bohoslužby sa konajú v týchto termínoch:

 

Pondelok, streda, piatok o 16:00 h

Nedeľa o 10:00 h

 

Telefonáty pre pacientov

 

Využívanie telefónov na chodbách je určené na prijímanie hovorov prepájaných z telefónnej ústredne denne v čase od 15:30 h do 20:00 h.

 

Telefónne číslo ústredne NÚRCH Piešťany: 00421 - (0)33 - 79 69 111

 

Návštevné hodiny

 

Návštevník môže prísť do ústavného parku na návštevu príbuzného, nie do ústavnej budovy.

Návštevné hodiny sú povolené v období, keď je priaznivá epidemiologická situácia takto:

Pondelok - Piatok  od 15:30 h do 17:00 h

Sobota - Nedeľa    od 14:00 h do 17:00 h

 

Každá návšteva je povinná sa prihlásiť na recepcii!

 

Zaobchádzanie so zariadením izieb, hlásenie závad, poškodení, strát

 

S predmetmi na izbách, tvoriacimi inventár, zaobchádzajte ohľaduplne. Nesušte svoje uteráky na drevených stoličkách ani na madlách pri stene, nakoľko tým narušujete ich funkčnosť. Myslite na to, že tieto priestory budú po Vás využívať ďalší pacienti. Používajte na tento účel sušiaky na balkónoch. Predložky v kúpeľni taktiež používajte len na účel, na ktorý sú určené.

 

Každú zistenú závadu okamžite oznámte službukonajúcemu zdravotníckemu personálu na Vašom oddelení.

 

Ak stratíte kľúč od skrinky, ktorý Vám bol oproti podpisu vydaný sestrou pri zahájení hospitalizácie, ste povinní ho uhradiť v sume podľa aktuálne platného Cenníka NÚRCH v Pokladni NÚRCH.

 

V ústave je zakázané

 

V celom areáli ústavu je zakázané fajčiť a piť alkoholické nápoje. Porušenie tohto zákazu bude považované za hrubé porušenie liečebného režimu a bude dôvodom predčasného ukončenia hospitalizácie, spojeným s úhradou nákladov na hospitalizáciu. Zdravotnícky personál v prípade podozrenia z požitia alkoholu, alebo iných omamných a psychotropných látok bude postupovať podľa interných predpisov (dychová skúška na prítomnosť alkoholu, krvný odber na prítomnosť alkoholu a iných psychotropných látok).

Ďalej je zakázané:

Premiestňovať nábytok na izbách.

Prenášať stoličky z chodieb na izby a balkóny.

Kŕmiť vtákov, mačky.

Ničiť inventár izby s príslušenstvom.

Vynášať riad z pacientskej jedálne.

Používať a manipulovať s otvoreným ohňom (sviečky, kahance, aróma lampy a pod.).

 

Ak závažným spôsobom porušíte domáci poriadok, budete prepustení a bude požadovaná úhrada nákladov za hospitalizáciu!

 

 

Dotazník spokojnosti

 

Pri príchode obdržíte od sestier „Dotazník spokojnosti“. Ide o anonymný dotazník, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor a pripomienky k Vášmu pobytu v NÚRCH. Venujte, prosím, trochu času vyplneniu tohto dotazníka. Vaše názory a pripomienky sú dôležité pre skvalitnenie našej práce a zlepšenie podmienok pre Váš ďalší pobyt v NÚRCH (v rozsahu finančných a priestorových limitov). Vyplnený dotazník vhoďte do schránky, ktorú nájdete na stene na oddeleniach II. – IV. poschodia.
 

Veríme, že spoločným úsilím dosiahneme zlepšenie a optimalizáciu Vášho zdravotného stavu.

 

Rozmiestnenie jednotlivých oddelení a pracovísk v Národnom ústave reumatických chorôb

 

Na prízemí sa nachádzajú:
   - osteologická ambulancia, odberová osteologická ambulancia
   - röntgen a denzitometria
   - rehabilitačné ambulancie, oddelenie fyzoterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, vodoliečba, rehabilitačný bazén
   - zimná záhrada s pacientskou knižnicou
   - lekáreň, bufet, protetika.

 

Na I. poschodí sa nachádzajú vyšetrovne:
   - sono I. (č. dverí 165)
   - sono II. (č. dverí 161)
   - sono III. (č. dverí 147)
   - EKG a interná ambulancia (č. dverí 164)
   - zákroková miestnosť (č. dverí 163)
   - spirometria (č. dverí 160)
   - kapilaroskopia, EEG, EMG (č. dverí 162)
   - ortopedická ambulancia
   - jedáleň pre pacientov

 Ambulantný trakt s vyšetrovňami reumatologickej ambulancie (vľavo)

Kaplnka sv. Michala Archanjela (vstup cez Ambulantný trakt vľavo)

 

Na II. poschodí sa nachádzajú pacientské izby. Na chodbe napravo od výťahov je:
- prijímacia kancelária (č. dverí 202)
- podateľňa (č. dverí 201).

 

Na III. poschodí sa nachádzajú pacientské izby.

 

Na IV. poschodí sa nachádzajú pacientské izby a terasa pre pacientov. Na chodbe napravo
od výťahov je Centrum biologickej liečby aj s ambulanciami biologickej liečby.

 

Na V. poschodí (prístup zadným výťahom, v zamestnaneckej časti za recepciou) sa nachádza
- pokladňa NÚRCH (č. dverí 535)
- riaditeľstvo