O nás

Ústavná liečba všetkých závažných foriem reumatických chorôb vrátane ich dlhodobého sledovania.

Ambulantná starostlivosť o reumatických pacientov z celého Slovenska.

Konziliárna činnosť pre špecializované pracoviská a všetkých spádových reumatológov Slovenska.

Výskum v reumatológii podľa projektov štátnych ako aj na medzinárodnej úrovni (príprava projektov garantovaných EÚ).

Vypracovávanie a zavádzanie nových terapeutických postupov do praxe.

Postgraduálna výučba reumatológie (SZU).

Pregraduálna výučba reumatológie na vysokých školách.

Výchova vedeckých pracovníkov.

 

Spektrum diagnóz

 

Reumatoidná artritída

 

Reumatoidná artritída (RA) je najčastejšou zápalovou reumatickou chorobou. Postihuje 0,5 až 1% populácie a 3x častejšie sa vyskytuje u žien ako mužov.  Je to chronická choroba, ktorá sa prejavuje zápalom kĺbov a často aj postihnutím iných orgánov a systémov, predovšetkým pľúc, ciev, srdca, očí. Mimokĺbové príznaky a komplikácie choroby sú príčinou toho, že pri RA je prežívanie pacientov s chorobou skrátené o 5 až 7 rokov.

Čítať viac

 

Systémové autoimunitné choroby

 

Systémové choroby spojiva (SCHS) sú chronické celkové zápalové choroby neinfekčného pôvodu. Pri ich vzniku sa uplatňuje porucha imunity nazývaná autoimunita, preto sa pre ne používa i pomenovanie systémové autoimunitné choroby. Pri autoimunitnej reakcii sa imunitný systém aktivuje a tvorí autoprotilátky proti antigénom (proteínom a ich častiam) pochádzajúcim z buniek vlastného organizmu.

Čítať viac

 

Psoriatická artritída

 

Psoriatická artritída (PsA) je chronické zápalové reumatické ochorenie, ktoré sa podľa niektorých údajov vyskytuje skoro tak často ako cukrovka.  Prejavuje sa zápalom kĺbov a vo väčšine prípadov tiež prítomnosťou kožného postihnutia psoriázou. Iba zriedkavo bývajú pri PsA chorobne zmenené  vnútorné orgány, nervovocievny systém alebo oči.

Čítať viac

 

Osteoartróza

 

Osteoartróza je nezápalové ochorenie kĺbov a chrbtice, ktoré môže mať rôznu príčinu ale podobné zmeny na kĺboch, chrbtici a podobný klinický obraz.  Osteoartróza postihuje kĺbovú chrupku a následne aj priľahlé štruktúry - kosť, kĺbovú blanu, puzdro šľachy a svaly v okolí kĺbov.

Čítať viac

 

Osteoporóza

 

Osteoporóza (riedke kosti) je najrozšírenejšie ochorenie kostného tkaniva, ktorým trpí približne každá tretia žena a každý siedmy muž nad 50 rokov. Hovorí sa jej tiež “tichá choroba¨, pretože sa vyvíja bez zjavných príznakov aj niekoľko rokov a často sa prejaví až zlomeninou po minimálnej traume. U časti pacientov môžu byť varovným príznakom bolesti chrbta, hlavne medzi lopatkmi, pri dlhšom státí, pokles výšky, či hrbatenie.  

Čítať viac

 

Metabolické artropatie

 

Dna a iné metabolické artropatie, charakteristika choroby, príznaky, diagnostika, liečba

Čítať viac

 

Pediatrická reumatológia

 

Pediatrická reumatológia zahŕňa  veľkú skupinu chorôb, z ktorých niektoré sa vyskytujú výlučne u detí, iné môžu začať v detskom veku a prejsť až do dospelosti. V NÚRCH je preto zriadená detská reumatologická ambulancia, v ktorej vyšetrujeme deti nielen z najbližšieho okolia, ale poskytujeme konziliárne vyšetrenia  pre pediatrických či regionálnych reumatológov. V prípade závažných stavov deti hospitalizujeme v prítomnosti rodiča. Špecifikom nášho pracoviska je dostupnosť diagnostických vyšetrení, ktoré umožňujú včasnú diagnózu reumatickej choroby u dieťaťa. Výhodou je celá paleta  laboratórnych vyšetrovacích metód, či už imunogenetických markerov, ktoré sa vyskytujú pri vybraných reumatických chorobách a imunologických vyšetrení, ktoré sú dôležité zvlášt v diagnostike systémových chorôb spojiva. Spektrum protilátok proti artritogénnym baktériám je dôležité z hľadiska diferenciálnej diagnostiky reaktívnej artritídy, ktorá sa vyskytuje aj v detskom veku.

Čítať viac