Kontakt

Národný ústav reumatických chorôb

 

Adresa: Nábr. I. Krasku 4782/4, 921 12 Piešťany

Právna forma: Štátna príspevková organizácia

IČO: 00165271

DIČ: 2020530732

IČ pre DPH: SK2020530732

 

Kontakty

 

Ústredňa

Tel: +421 33 79 69 111

E-mail: nurch@nurch.sk

 

Prijímacia kancelária - hospitalizácia

Tel.: +421 33 79 69 313, +421 33 76 25 154

E-mail: prijem@nurch.sk

 

Odberová ambulancia - informácie k ambulantnému vyšetreniu

Tel.: +421 33 79 69 302 (prosíme volať až po 11-tej h).

E-mail: odbery@nurch.sk

 

Sekretariát riaditeľa

Tel.: +421 33 79 69 103

E-mail: sekretariat@nurch.sk

 

Riaditeľ

MUDr. Milan Derco

E-mail: riaditel@nurch.sk
 

Námestník pre ošetrovateľstvo: Mgr. Katarína Kovárová, MBA

Tel.: +421 33 79 69 319

E-mail: katarina.kovarova@nurch.sk

 

Námestník pre ekonomiku: Ing. Erika Jurgová

Tel.: +421 33 79 69 122

E-mail: erika.jurgova@nurch.sk

 

Medicínsky námestník: MUDr. Pavol Masaryk, Csc.

Tel : 033/7969318

Email: pavol.masaryk@nurch.sk      

 

Oddelenie pre verejné obstáravanie

Tel.: +421 33 79 69 112

 

 

Katedra reumatológie LF SZU a NÚRCH: prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

Tel.: +421 33 79 69 326

E-mail: ivan.rybar@nurch.sk

 

Ochrana osobných údajov - GDPR

E-mail: osobneudaje@nurch.sk

 

Nahlásenie protispoločenskej činnosti a korupcie

E-mail: korupcia@nurch.sk

 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

E-mail: infozakon@nurch.sk