Vedenie nemocnice

Rada riaditeľov

 

       Doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc. 

       generálny riaditeľ

      

      

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Veronika Tulejová, MBA

       ekonomický riaditeľ

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

       MUDr. JUDr. Daniela Kňaze Doležalová, MPH  

       medicínsky riaditeľ

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

Kontakty:

 

Rada riaditeľov

e-mail: riaditel@nurch.sk

 

Sekretariát Rady riaditeľov 

Tel:+421 33 79 69 103

e-mail: sekretariat@nurch.sk