Čo potrebujete vedieť pred vyšetrením alebo hospitalizáciou

 

 

 

Čo potrebujete vedieť pred vyšetrením

 

Pacienti sú predvolávaní na ambulantné vyšetrenie  na základe Žiadosti o predvolanie chorého na  vyšetrenie do NÚRCH. Ambulancie pracujú predovšetkým ako konzultačné centrá pre reumatológov z celého Slovenska.

 

Žiadosť na ambulantné vyšetrenie môže zaslať v odôvodnených prípadoch pri podozrení na zápalové reumatické ochorenie i praktický lekár, alebo iný lekár špecialista, ako je napr. neurológ, ortopéd, očný lekár a pod., ak  toto vyšetrenie nemôže byť uskutočnené v obvode bydliska pacienta a je súčasťou diagnostického alebo terapeutického procesu.

 

Pacienti majú možnosť sa objednávať i online, avšak k zadaným údajom do online formuláru je potrebné priložiť kópiu „Žiadosti o predvolanie do Národného ústavu reumatických chorôb“ vyplnenú lekárom. V prípade online podania originál uvedených dokumentov si potom pacient prinesie priamo na vyšetrenie. Žiadosť o predvolanie je možné zaslať i poštou na adresu: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany.

 

Pacienti sú zaraďovaní do poradia na ambulantné vyšetrenie podľa dátumu obdržania žiadosti. O termíne sú pacienti informovaní hlavne telefonicky, emailom alebo poštou. Na základe dlhoročných skúseností je uprednostňovaný telefonický kontakt, nakoľko v tomto prípade je možné lepšie dohovoriť presný termín vyšetrenia i na základe zosúladenia s požiadavkami pacienta. reumatologických ambulanciách sa strieda viac ako 15 lekárov reumatológov. Pacienti sú zaraďovaní na vyšetrenia k jednotlivým lekárom so zohľadnením zamerania lekárov na jednotlivé chorobné jednotky.

 

V prípade nutnosti prednostného vyšetrenia pacientov, treba túto požiadavku uviesť v „Žiadosti na ambulantné vyšetrenie“ -  ako urgentné ambulantné vyšetrenie (na základe zhodnotenia stavu vysielajúcim lekárom). O urgentné vyšetrenie žiadajú v nevyhnutných prípadoch lekári i telefonicky. 

 

Ambulantné vyšetrenie je realizované v jeden deň, zväčša v dopoludňajších hodinách. Súčasťou tohto vyšetrenia je odber krvi a moču (preto je potrebné sa dostaviť na ambulantné vyšetrenia nalačno), klinické vyšetrenie lekárom, prípadne iné pomocné vyšetrenia ako sú napr. röntgenologické, denzitometrické, sonografické, kapilaroskopické, punkcia synoviálneho výpotku na rozbor,  ako  i ďalšie vyšetrenia nutné k upresneniu diagnózy pacienta. V prípade, že sa nemôžete dostaviť na stanovený termín, zavolajte na Odberovú ambulanciu: 033/79 69 302 (prosíme volať až po 11-tej h). Ďalšie pokyny a kontakty nájdete na našej stránke v sekcii Ambulancie po kliknutí na jednotlivé ambulancie.

 

Na zlepšenie kvality diagnostického a terapeutického postupu je potrebné, aby si pacient priniesol so sebou zdravotnú dokumentáciu (prípadne výpis z dokumentácie) vrátane uskutočnených vyšetrení (napr. MRI, CT...), ako i už realizované röntgenové snímky (nie staršie ako rok).  Pri prvom vyšetrení treba preto rátať s tým, že pacient sa môže zdržať v NÚRCH i niekoľko hodín.

 

Spolu s reumatologickými ambulanciami pracuje i Centrum pre aplikáciu biologickej liečby, kde sú ambulantným pacientom podávané biologické lieky. 

 

Vzhľadom na to, že pacienti prichádzajú na ambulantné vyšetrenie z celého Slovenska, snažíme sa, aby sme realizovali vyšetrenia v dopoludňajších hodinách a pacienti sa po vyšetreniach mohli dopraviť včas do svojich domovov.   

 

Komplexný záver ambulantného vyšetrenia býva najčastejšie zasielaný poštou po obdržaní všetkých naordinovaných vyšetrení (pri stanovovaní autoprotilátok a ich špecifikácii môže byť doba predĺžená na 14 - 21 dní).

 

 

Inštrukcie pri predvolaní k hospitalizácii do Národného ústavu reumatických chorôb

 

Pacientov objednávame na hospitalizáciu do Národného ústavu reumatických chorôb na základe žiadosti vypísanej reumatológom alebo iným špecialistom a následne schválenej v príslušnej zdravotnej poisťovni.

 

Termín nástupu na hospitalizáciu oznamujeme telefonicky alebo písomne.
 

V prípade, že z vážnych dôvodov nemôžete na tento termín nastúpiť, oznámte to čo najskôr do prijímacej kancelárie NÚRCH-u (033/7969313).

 

Na hospitalizáciu si prineste:

 

 • kompletnú zdravotnú dokumentáciu alebo jej odpis od praktického lekára
 • röntgenové snímky, ak boli robené v priebehu posledných 6 mesiacov
 • lieky, ktoré pravidelne užívate
 • teplomer
 • hygienické potreby
 • uteráky
 • domáce oblečenie
 • plavky, kúpaciu čiapku, župan
 • úbor a obuv na cvičenie.
 • v prípade, že používate oxygenátor, je potrebné nás informovať ešte pred nástupom na hospitalizáciu.

 

V deň hospitalizácie by ste sa mali:

 

 • Dostaviť na príjem do 10:30 h (prípadný neskorší nástup je potrebné nahlásiť vopred v prijímacej kancelárii)
 • Po príchode do NÚRCH-u sa hlásiť v prijímacej kancelárii na 2.poschodí č.d. 202
 • V prijímacej kancelárii budete potrebovať občiansky preukaz a preukaz poistenca.

 

Pretože ústav nedisponuje stráženým ani uzatvoreným parkoviskom, nepreberá zodpovednosť za zaparkované vozidlá.

Upozorňujeme pacientov, že v budove, ani v blízkosti sa nenachádza bankomat. Prípadné doplatky v zmysle cenníka je možné uhradiť kartou priamo v pokladni NÚRCH. V nemocničnom bufete a v lekárni je tiež možnosť platit kartou.

Bližšie informácie o režime hospitalizovaných pacientov v Národnom ústave reumatických chorôb nájdete v Domácom poriadku“ a v sekcii Inštrukcie pre pacientov k hospitalizácii.