Reumatologická ambulancia a pediatrická reumatologická ambulancia

Popis činnosti

 

Diagnostika a liečba reumatických ochorení je založená na odbornom vyšetrení  celkového stavu a kĺbového nálezu reumatológom,  vyšetrení laboratórnych parametrov z krvi pacienta, pričom v diagnostike sa okrem toho reumatológ opiera o i  pomocné vyšetrenia , ako je  napr. röntgenologické vyšetrenie, ultrasonografické vyšetrenie kĺbov a v indikovaných prípadoch o iné špecializované vyšetrenia (kapilaroskopia, spirometria, denzitometria, vyšetrenie synoviálneho výpotku ....).

 

Objednávanie pacientov

 

Pacienti sú objednávaní na základe žiadosti rajónneho reumatológa alebo aj iného ošetrujúceho lekára po vypísaní formuláru „Žiadosť o reumatologické vyšetrenie v NÚRCH Piešťany“ alebo „Výmenného lístka“  podľa náležitostí vyplývajúcich z novely zákona č.576/2004 po č. 41/2013 Z.Z.. Žiadosť o vyšetrenie je možné zaslať  elektronicky alebo  poštou. Je nutné na „žiadosť“ či „výmenný lístok“ uviesť aj telefónne číslo, nakoľko po registrácii žiadosti bude pacientovi v priebehu  krátkeho času telefonicky pridelený termín. Telefonický kontakt urýchľuje komunikáciu s pacientom (oznámenie termínu, zmena termínu vyšetrenia...).

V prípade urgentného vyšetrenia môže skorší termín vyšetrenia v poobedných hodinách dohovoriť odosielajúci ošetrujúci lekár s primárom alebo vedúcim ambulancie, prípadne s konkrétnym lekárom NÚRCH.

Kontakt

 

Tel.: +421 79 69 111 (ústredňa)

Kontakty na jednotlivých lekárov nájdete v sekcii Medicínski špecialisti.

 

Ordinačné hodiny

 

Rozpis ambulancií a ordinačných dní jednotlivých lekárov na ambulancii je uvedený pri konkrétnom lekárovi. Ordinačné časy sú ovplyvnené prácou na oddelení, na ostatných vyšetrovacích metódach (ultrasonografia, kapilaroskopia, kĺbové diagnostické punkcie a instilácie, ...) a pracovným úväzkom lekára.

 

Informácie pre pacienta k vyšetreniu

 

  • nutné prísť nalačno (podľa možnosti do 9,00 h), s kompletnou zdravotnou dokumentáciou, s najaktuálnejšími  röntgenologickými snímkami vytlačenými alebo nahratými na CD nosiči (ak také boli v poslednej dobe realizované)
  • pred odberovou ambulanciou (na I. poschodí v Ambulantnom trakte č. dverí  48) je potrebné si vziať poradové číslo
  • podľa poradového čísla bude pacient volaný k registrácii a k odberu krvi a moču  (pacientov s diabetom pri odberoch krvi uprednostňujeme)
  • po odbere bude pacient odoslaný na ambulanciu k vyšetreniu ku konkrétnemu lekárovi
  • poradie vyšetrenia závisí od poradia odberu krvi, ak nie je určené lekárom inak
  • v prípade potreby lekár ordinuje ďalšie vyšetrovacie metódy (röntgenologické vyšetrenie, kĺbovú ultrasonografiu, kapilaroskopiu, ...), ktoré pacient absolvuje v rámci dňa vyšetrenia
  • Správu z vyšetrenia obdrží pacient zväčša až po kompletizácii všetkých laboratórnych výsledkov a výsledkov zobrazovacích metód  na domácu adresu dodatočne.