doctor-foto

Vedúci lekár reumatologickej ambulancie

MUDr. Mlynáriková Vanda, PhD.

Reumatológ

Diagnostika a liečba zápalových reumatických ochorení

Diagnostika a liečba osteoporózy a metabolických ochorení kostí

Kĺbová ultrasonografia

Diagnostické punkcie a instilácie kĺbov

 

Pondelok   Vyšetrovňa č. 10 na 1. poschodí - Ambulantný trakt, č. dverí 130
 Utorok  Vyšetrovňa č. 10 na 1. poschodí - Ambulantný trakt, č. dverí 130
 Streda  Vyšetrovňa č. 10 na 1. poschodí - Ambulantný trakt, č. dverí 130
 Štvrtok  Vyšetrovňa č. 10 na 1. poschodí - Ambulantný trakt, č. dverí 130  
 Piatok  Vyšetrovňa č. 10 na 1. poschodí - Ambulantný trakt, č. dverí 130