doctor-foto

Vedúci lekár reumatologickej ambulancie

MUDr. Mlynáriková Vanda, PhD.

Reumatológ

Diagnostika a liečba zápalových reumatických ochorení

Diagnostika a liečba osteoporózy a metabolických ochorení kostí

Kĺbová ultrasonografia

Diagnostické punkcie a instilácie kĺbov

 

Pondelok   Ambulancia č. 6 (na prízemí v zimnej záhrade) 
 Utorok  Ambulancia č. 6 (na prízemí v zimnej záhrade)
 Streda  Ambulancia č. 6 (na prízemí v zimnej záhrade) 
 Štvrtok  Ambulancia č. 6 (na prízemí v zimnej záhrade) 
 Piatok  Ambulancia č. 6 (na prízemí v zimnej záhrade)