doctor-foto

Vedúci lekár reumatologickej ambulancie

MUDr. Mlynáriková Vanda, PhD.

Reumatológ

Diagnostika a liečba zápalových reumatických ochorení

Diagnostika a liečba osteoporózy a metabolických ochorení kostí

Kĺbová ultrasonografia

Diagnostické punkcie a instilácie kĺbov

 

Pondelok   Vyšetrovňa č. 10 na I. poschodí, č. dverí 130
 Utorok  Vyšetrovňa č. 10 na I. poschodí, č. dverí 130
 Streda  Vyšetrovňa č. 10 na I. poschodí, č. dverí 130
 Štvrtok  Vyšetrovňa č. 10 na I. poschodí, č. dverí 130  
 Piatok  Vyšetrovňa č. 10 na I. poschodí, č. dverí 130