MUDr. Žlnay Martin, PhD.
Reumatológ

Primár klinickej a ambulantnej časti

MUDr. Mlynáriková Vanda, PhD.
Reumatológ

Vedúci lekár reumatologickej ambulancie

MUDr. Masaryk Pavol, PhD.
Reumatológ, osteológ

Medicínsky námestník (poverený) Vedúci lekár osteologickej ambulancie

MUDr. Tuchyňová Alena, PhD.
Reumatológ, internista

Vedúci lekár oddelenia funkčnej diagnostiky

prof. MUDr. Rybár Ivan, PhD.
Reumatológia, gastroenterológia

Vedúci Katedry reumatológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a NÚRCH

MUDr. Sedláková Jana, PhD.
Rádiológ

Vedúci lekár rádiodiagnostického oddelenia

MUDr. Fano Roman
Lekár - špecialista v odbore ortopédia, reumochirurgia

Vedúci oddelenia ortopédie

MUDr. Zvarka Jozef, PhD.
Reumatológ

Vedúci oddelenia fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR)

MUDr. Belanová Lenka
Lekár - špecialista v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

MUDr. Žlnayová Soňa, PhD.
Reumatológ, Lekár - špecialista v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

MUDr. Tetiana Titarenko
Lekár v príprave na reumatológiu

MUDr. Mičega Tomáš
Lekár - pediater v príprave na pediatrickú reumatológiu

MUDr. Pavlíková Marianna
Lekár s interným kmeňom, v príprave na reumatológiu

MUDr. Pekárová Zuzana
Lekár s interným kmeňom, v príprave na reumatológiu

MUDr. Martin Šimanica
Lekár s interným kmeňom, v príprave na reumatológiu

MUDr. Eva Petríčková
Lekár s interným kmeňom, v príprave na reumatológiu

MUDr. Bedevelská Mariana
Lekár s interným kmeňom, v príprave na reumatológiu

MUDr. Kolkusová Eva
Lekár s interným kmeňom, v príprave na reumatológiu

Mgr. Kovárová Katarína
Odborný zástupca v povolaní Sestra

Námestník pre ošetrovateľstvo

Mgr. Bundová Terézia
Riadiaci zdravotnícky pracovník - sestra so špecializáciou

Vedúca sestra

RNDr. Drblíková Mária
Zdravotnícky laborant

Vedúci oddelenia klinických laboratórií

RNDr. Kozáková Darina, PhD.
Laboratórny diagnostik v klinickej imunológii a alergológii

Vedúci pracoviska klinickej imunológie a imunogenetiky

Mgr. Krištofová Gabriela
Fyzioteraput

Vedúci fyzioterapeut