MUDr. Žlnay Martin, PhD.
Reumatológ

Primár klinickej a ambulantnej časti

MUDr. Mlynáriková Vanda, PhD.
Reumatológ

Vedúci lekár reumatologickej ambulancie

MUDr. Masaryk Pavol, PhD.
Reumatológ, osteológ

Vedúci lekár osteologickej ambulancie

MUDr. Tuchyňová Alena, PhD.
Reumatológ, internista

Vedúci lekár oddelenia funkčnej diagnostiky

prof. MUDr. Rybár Ivan, PhD.
Reumatológia, gastroenterológia

Vedúci Katedry reumatológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a NÚRCH

MUDr. Sedláková Jana, PhD.
Rádiológ

Vedúci lekár rádiodiagnostického oddelenia

MUDr. Fano Roman
Lekár - špecialista v odbore ortopédia, reumochirurgia

Vedúci oddelenia ortopédie

MUDr. Zvarka Jozef, PhD.
Reumatológ

Vedúci oddelenia fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR)

MUDr. Tetiana Titarenko
Lekár v príprave na reumatológiu

MUDr. Zelenayová Zuzana
Lekár - internista, v príprave na reumatológiu

MUDr. Mičega Tomáš
Lekár - pediater v príprave na pediatrickú reumatológiu

MUDr. Pavlíková Marianna
Lekár s interným kmeňom, v príprave na reumatológiu

MUDr. Belanová Lenka
Lekár v príprave na FBLR, špecialista na športovú rehabilitáciu

MUDr. Pekárová Zuzana
Lekár s interným kmeňom, v príprave na reumatológiu

MUDr. Martin Šimanica
Lekár s interným kmeňom, v príprave na reumatológiu

MUDr. Eva Jakabová
Lekár s interným kmeňom, v príprave na reumatológiu

Mgr. Kovárová Katarína
Odborný zástupca v povolaní Sestra

Vedúca odboru ošetrovateľstva

Mgr. Bundová Terézia
Riadiaci zdravotnícky pracovník - sestra so špecializáciou

Vedúca sestra

RNDr. Drblíková Mária
Zdravotnícky laborant

Vedúci oddelenia klinických laboratórií

RNDr. Kozáková Darina, PhD.
Laboratórny diagnostik v klinickej imunológii a alergológii

Vedúci pracoviska klinickej imunológie a imunogenetiky

Mgr. Krištofová Gabriela
Fyzioteraput

Vedúci fyzioterapeut