doctor-foto

Vedúci pracoviska klinickej imunológie a imunogenetiky

RNDr. Kozáková Darina, PhD.

Laboratórny diagnostik v klinickej imunológii a alergológii

- Spracovanie biologického materiálu

- Vyšetrenie imunologických a sérologických parametrov

- Vyšetrenie antigénov HLA systému

- Vyšetrenie latentnej tuberkulózy QuantiFERON-TB Gold Plus testom